Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
dinsdag 30 mei 2017

Trainingsoverzicht juli 2017

In de zomerperiode hebben we een beperkt aantal trainingen gepland, bekijk ons aanbod in juli 2017.

Berkel en Rodenrijs

10-07 NEN 1010/NEN 3140 Inspecteur Laagspanning 1 (ILS 1) - SCIOS scope 8, Stipel en Certium

In deze training wordt u voorbereid om elementaire inspectiewerkzaamheden aan bestaande (NEN 3140) en nieuwe (NEN 1010) laagspanningsinstallaties uit te voeren. De inspectie bestaat uit een deel visuele controle en een deel meten en beproeven.  Aan de hand van praktijksituaties maken wij de visuele controle inzichtelijk. Met uw eigen meetapparatuur voert u in onze praktijkruimte metingen uit om uw instrument beter te leren kennen. Daarnaast toetst u de waarden aan de acceptatiecriteria die de geldende norm stelt. 

Deze training duurt 4 dagen waarvan 1 dag theorie en 3 dagen praktijk.

Zwolle

11-07 Herkwalificatie ATEX voor Uitvoerend Elektro- en Instrumentatiepersoneel - CompEx Refresher (B-2) 

In deze verkorte variant oefent u met het installeren, inspecteren en onderhouden van elektrische apparatuur die voorkomt in explosiegevaarlijke gebieden. Bovendien weet u na de CompEx refresher aan welke ATEX beschermingswijzen installaties en apparatuur moeten voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Deze verkorte training duurt 3 dagen, inclusief theorie- en praktijkexamen.

Meer informatie

Wilt u informatie over andere trainingen, kijk dan naar ons volledige trainingsaanbod. Ook voor maatwerk of incompany trainingen kunt u bij ons terecht. Bel dan 038 452 99 91 of stuur een mail naar sales@qts.nl.