Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
woensdag 27 september 2017

Bent u beschermd tegen een cyberaanval?

Ruim 20 procent van de bedrijven met minstens tien werkzame personen heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen. Vooral bedrijven in energiesector en de financiële sector ondervonden hier hinder van. Bij de helft van de getroffen bedrijven leidden deze aanvallen tot kosten, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar ICT-gebruik van bedrijven.

Afbeelding: howtostartablogonline.net

De helft van de bedrijven in Nederland heeft wel eens met ICT-incidenten te maken. Aanvallen van buitenaf komen wel minder vaak voor dan niet-opzettelijke cyberincidenten. Uitval van ICT-diensten door storingen in de hard- of software kwam bijvoorbeeld het vaakst voor. Zo’n 43 procent van de bedrijven had daar in 2016 mee te kampen.

Kosten door storing

Aanvallen van buitenaf brengen even vaak kosten met zich mee als een storing; ongeveer in de helft van de gevallen. Kosten kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt voor herstelwerkzaamheden of voor extra bescherming van de ICT-systemen. Ook kan sprake zijn van omzetderving. Na een aanval kunnen systemen zijn uitgevallen, of data zijn vernietigd of verminkt. Ook kunnen gegevens zijn buitgemaakt.

Aanvallen met name bij energiebedrijven

In de meeste bedrijfstakken heeft ongeveer de helft van de bedrijven in 2016 ICT-incidenten gehad, maar er zijn uitschieters zoals bedrijven in de gezondheids- en welzijnszorg (57 procent). Aanvallen van buitenaf komen relatief vaak voor in de financiële sector en bij energiebedrijven. In de financiële sector leidden die aanvallen vaak tot uitval van ICT-systemen, terwijl de energiebedrijven na een aanval vaker met vernietigde of verminkte data blijven zitten. maar zijn vaker storingen in hard- en software en al dan niet opzettelijke onthulling van gegevens door het eigen personeel.

Grote bedrijven hebben vaker incidenten

Grotere bedrijven hebben vaker last van ICT-incidenten dan kleinere bedrijven. Zo had drie kwart van de bedrijven met 500 werkzame personen of meer in 2016 te kampen met een of meer ICT-incidenten in 2016. 

Bron: CBS