Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
dinsdag 10 oktober 2017

EX met een paar clicks!

Met een paar clicks schrijft u zich binnenkort eenvoudig in voor elke Ex-training die u maar wilt. Of u nu een explosieveiligheidstraining wilt zoals ATEX, IECEx 05 of CompEx, wij bieden ze allemaal. Houd de website of nieuwsbrief daarom nauwlettend in de gaten!

Voldoende en passend onderricht

Werkgevers die personeel laten werken in gebieden met kans op explosiegevaar zijn volgens de Nederlandse wet verplicht om personeel ‘voldoende en passend onderricht’ te geven. Dit zijn ruime begrippen. Want wanneer heeft iemand voldoende kennis en wie moet wat precies weten? Om antwoord op die vragen te krijgen, maken we in de praktijk gebruik van normen op het gebied van explosieveiligheid. In de Ex-normen staan competenties beschreven per functieprofiel, namelijk:

• Uitvoerende personen
• Verantwoordelijke personen
• Ontwerpers

Quercus Ex-trainingen

Op basis van de functieprofielen biedt Quercus al jaren met succes Ex-trainingen. Deze zijn gebaseerd op de normen NEN EN IEC 60079 deel 14, 17 en 19. Binnen het profiel ‘Uitvoerende Personen’ hebben we een onderverdeling gemaakt tussen ‘Monteurs’ en ‘Inspecteurs’, omdat de laatste groep meer specifieke kennis vereist.

Mechanisch of elektrotechnisch
Afhankelijk van de achtergrond en functie bieden wij mechanische en elektrotechnische Ex-trainingen. Voor personen met een werktuigbouwkundige achtergrond en functie zijn dat: 

Trainingsnaam

Functieprofiel

ATEX voor Uitvoerend Mechanisch Personeel (B-3)

Uitvoerende personen

ATEX voor Mechanische Leidinggevenden en Ontwerpers (C/D-3)

Verantwoordelijke personen

Voor personen met een elektrotechnische achtergrond en functie zijn dat deze explosieveiligheidstrainingen:

Trainingsnaam

Functieprofielen

ATEX voor Uitvoerend Elektro- en Instrumentatiepersoneel - basistraining (B-1)

Uitvoerende personen

ATEX voor Leidinggevend Elektro- en Instrumentatiepersoneel (C-1)

Verantwoordelijke personen

ATEX voor Inspecteurs Elektro en Instrumentatie (C-2)

Inspecteurs

ATEX voor Ontwerpdeskundigen Elektro en Instrumentatie (D-1)

Ontwerpers

Ex-certificaat verplicht?

Een Ex-training kunt u afsluiten met een (theorie-)examen en bij voldoende resultaat ontvangt u het betreffende certificaat. U hoeft niet verplicht een Ex-certificaat te behalen, maar een certificaat is een middel om aan te tonen dat specifieke kennis is getoetst en voldoende aanwezig is. 
Opdrachtgevers kunnen bovendien eisen dat u beschikt over een bepaald certificaat voor u werkzaamheden mag verrichten op het terrein van de betreffende organisatie. Daarmee krijgt een certificaat een soort status en een zekere waarde.

Wat is de waarde van een Ex-certificaat?

Aangezien in Nederland veel opleiders en examenbureaus zijn, is het lastig de kwaliteit van de training en het examen te beoordelen. Dat is dan ook de reden dat een aantal marktpartijen behoefte heeft aan eenduidige en uniforme training en certificering. Een voorbeeld hiervan is het persoonscertificatiesysteem van CompEx.

Ex certificatiesoorten 

CompEx certificatie
CompEx is een internationaal persoonscertificatieschema voor het valideren en certificeren van personeel dat werkzaam is in explosiegevaarlijke gebieden of verantwoordelijk is voor de veiligheid in die gebieden. In Nederland beschikt Quercus als enige opleider over licenties van het Engelse JTLimited (Certification Body) om CompEx trainingen te verzorgen in binnen- en buitenland. Het CompEx systeem omvat onder andere:

• CompEx Foundation (Ex F)
• CompEx Foundation Plus (Ex F+)
• CompEx Technicus E/I (Ex01-Ex04)
• CompEx Ontwerper E/I (Ex12)
• CompEx Technicus Mechanisch (Ex11)
• CompEx Verantwoordelijk Persoon (Ex14)

IECEx 05 certificatie
Een ander internationaal persoonscertificatiesysteem is IECEx 05. Dit systeem valt onder de International Electrotechnical Commission (IEC). Daardoor zijn de modulen gericht op elektrotechnische en niet op werktuigbouwkundige functies. In Nederland zijn diverse opleiders die kunnen opleiden als voorbereiding voor een examen, echter in 98% leiden examens niet tot een persoonscertificaat. In Nederland wordt doorgaans genoegen genomen met de resultaten van een (theorie-)examen. Indien op een examen van een theoriemodule voldoende wordt gescoord, leidt dit tot een zogenaamd ‘Attestation’ ofwel getuigschrift. 

IECEx 05 modulen
Het IECEx 05 systeem omvat de volgende modulen:

Ex 000 – Bewustwording van explosieveiligheid
Ex 001 – Toepassen van de basisprincipes van explosieveiligheid 
Ex 002 – Uitvoeren van zone-indeling van Ex-gebieden
Ex 003 – Installeren van Ex-apparatuur en bekabeling
Ex 004 – Onderhoud van Ex-apparatuur
Ex 005 – Revisie en reparatie van Ex-apparatuur
Ex 006 – Testen van elektrische installaties 
Ex 007 – Visuele en nauwkeurige inspectie van elektrisch materieel 
Ex 008 – Gedetailleerde inspectie van elektrisch materieel 
Ex 009 – Ontwerp van elektrische installaties
Ex 010 – Uitvoeren van een audit van elektrische installaties

Quercus heeft bij deze modulen trainingen ontworpen, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de eerdergenoemde functieprofielen vanuit de (internationale) explosieveiligheidsnormen. In de praktijk wil men doorgaans een volledige training volgen en daarom heeft Quercus een aantal modulen geclusterd, die logischerwijs goed bij elkaar aansluiten. U kunt op verzoek ook een training aanvragen voor een specifieke ‘losse’ module. Concreet kunnen de volgende trainingen worden gevolgd en geëxamineerd:

Trainingen IECEx 05 
• E-learning IECEx Awareness (module 000)
• IECEx Basis E/I (module 001)
• IECEx Monteur E/I (module 001/003/004/006)
• IECEx Inspecteur E/I (module 001/007/008)
• IECEx Technicus E/I (module 001/003/004/006/007/008)
• IECEx Verantwoordelijke Persoon Installatie (module 001/003/004/006) 
• IECEx Verantwoordelijke Persoon Inspectie E/I (module 001/007/008)
• IECEx Verantwoordelijke Persoon Onderhoud en Inspectie E/I (module 001/003/004/006/007/008)
• IECEx Ontwerper E/I (module 001/009) 
• IECEx Auditeur (module 010)
• IECEx Zonering (module 002)

Welke Ex-training kan ik het beste kiezen?

Dit hangt voor een groot deel af van uw vakdiscipline (elektrotechnisch of werktuigbouwkundig). Ook kan het type certificaat een doorslaggevende rol spelen. Sommige opdrachtgevers vragen specifiek om een CompEx certificaat en anderen om een IECEx 05-certificaat. Wéér anderen hechten minder waarde aan een certificaat en vinden een ‘Attestation’ voldoende.