Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
woensdag 7 februari 2018

NTA 8220: nieuwe inspectiemethode voor brandrisico elektrisch materieel

Falende elektrische installaties zijn vaak oorzaak van een brand. Daarom is het noodzakelijk om elektrisch materieel periodiek te inspecteren. De NTA 8220 is een nieuwe inspectiemethode gericht op de brandveiligheid van elektrische installaties en daarop aangesloten elektrisch materieel. In de NTA 8220 staat hoe u brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, rapporteert en welke competenties minimaal nodig zijn.

De NTA 8220 is ontwikkeld om verschillende redenen. Ten eerste omdat verzekeraars merken dat een aanzienlijk deel van de bestaande elektrotechnische installaties slecht wordt onderhouden of verkeerd wordt gebruikt. Ten tweede omdat de manier waarop inspecteurs de risico’s beoordeelden, door te verwijzen naar elektrotechnische normen zoals NEN 1010 of NEN 3140 of eigen inspectiemethodieken, niet helemaal sluitend is en ruimte biedt voor onduidelijkheid. 

De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.

Geen vervanger NEN 1010/NEN 3140

De nieuwe NTA 8220-inspectie gaat de bestaande NEN 1010- en NEN 3140-inspecties beslist niet vervangen. Deze laatste inspectiemethodieken gaan verder dan alleen brandrisico, ze hebben namelijk betrekking op een veilig ontwerp of op de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Brandrisico komt maar in beperkte mate aan de orde. Wel kunnen de methoden zowel afzonderlijk als in aanvulling op elkaar worden toegepast, afhankelijk van onder meer de aard en de omvang van de installatie en de omgeving ervan.

NTA 8220 is uitsluitend een ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’, aldus de titel. Deze is gericht op de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur, in relatie tot de wijze van gebruik en de omgeving. De NTA 8220 zal vooral worden vastgelegd in overeenkomsten tussen private marktpartijen, zoals huurders en verhuurders van gebouwen, hun verzekeraars en banken.

Samenwerkende partijen NTA 8220

NTA 8220 is tot stand gekomen door een samenwerking tussen UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel), iKeur (platform voor onafhankelijke inspecteurs) en het Verbond van Verzekeraars. De NTA 8220 is afgeleid van VIER (Verzekerings Inspecties Elektrische Risico’s), een programma dat enkele jaren geleden is opgesteld door iKeur en het Verbond van Verzekeraars. De controlemethodiek is onder het beheer van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) vastgelegd in Nederlands Technische afspraken (NTA). 

Met de NTA 8220 beschikt de installatiebranche over een breed gedragen controlemethodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen. Door een methodiek te gebruiken die specifiek voor dit doel ontwikkeld is, zal naar verwachting het brandrisico van een elektrische installaties beter worden beheerst. Ook wordt onduidelijkheid weggenomen over welke type controle je moet toepassen.

SCIOS Scope 10 certificatie

Tegelijkertijd heeft Stichting SCIOS haar certificeringsregeling voor elektrotechnische inspecties uitgebreid met SCIOS Scope 10, zoals de brandinspectiemethode volgens NTA 8220 gaat heten. SCIOS heeft al scopes 8 en 9 voor de certificatie van NEN 3140-inspecties van elektrotechnische installaties, arbeidsmiddelen en gereedschappen. 

De SCIOS-certificatie staat onder toezicht van de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Dat geeft gebouweigenaren en -gebruikers de zekerheid, dat de inspecteurs die zij inschakelen ook werkelijk hun vak verstaan en daarbij de juiste normen hanteren. Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen.

Training NTA 8220 Inspecteur Elektrisch Materieel op Brandrisico - SCIOS Scope 10

Wilt u zich als inspecteur verdiepen in de brandveiligheid van elektrische laagspanningsinstallaties? Kies dan voor de training NTA 8820 Inspecteur Elektrisch Materieel op Brandrisico - SCIOS Scope 10 van Quercus. Hierin leert u elektrische installaties en apparatuur beoordelen op brandveiligheid volgens de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220. De training duurt 3 dagen en bestaat uit zowel theorie als praktijk. Het SCIOS Scope 10 examen vindt plaats op een aparte dag.

>> Meer informatie over de training NTA 8220 Inspecteur Elektrisch Materieel op Brandrisico <<

Bronnen:
Mag1010
UNETO-VNI
NEN