Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
donderdag 15 maart 2018

Trimester Trainingen Top 3

Het eerste kwartaal van 2018 is achter de rug. Een goed moment om de balans op te maken. Welke trainingen zijn het meeste in trek? Bekijk de Trimester Trainingen Top 3 (TTT 3).

Nr. 3 – Training NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke
Laagspanning (IVWV LS)

5 trainingen | 26 deelnemers

In de training NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laagspanning (IVWV LS) van Quercus leert u de verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties. Deze NEN 3140 IV/WV laagspanningstraining bereidt u voor om de elektrische veiligheid in uw organisatie te implementeren en te beheren.

De elektrotechnische training is afgestemd op de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140. Deze normen hebben te maken met het verantwoord beheren van elektrische installaties en -arbeidsmiddelen en het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

'Goede wijze van onderwijs en inlevingsvermogen van de LS-docent'
Rapportcijfer 8,3 - Gebaseerd op 173 beoordelingen


Nr. 2 – Herkwalificatie NEN 3140/3840 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning

5 trainingen | 32 deelnemers

In de herkwalificatie NEN 3140/NEN 3840 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning van Quercus leert u om de verantwoordelijkheid te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van hoog- en laagspanninginstallaties.

Evenals bij het uitvoeren van elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden aan deze elektrotechnische installaties. De herinstructie is afgestemd op normen NEN-EN 50110-1, NEN 3140 en NEN 3840. Deze normen hebben te maken met het verantwoord beheren van elektrische installaties- en arbeidsmiddelen en het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. 

'Ruime opzet LS- en HS-practicum en deskundig personeel'
Rapportcijfer 7,9 - gebaseerd op 201 beoordelingen

Nr. 1 – Training NEN 1010/NEN 3140 Inspecteur Laagspanning 1 (ILS 1) - SCIOS Scope 8 en Stipel

4 trainingen | 35 deelnemers

In de training NEN 1010/NEN 3140 Inspecteur Laagspanning 1 (ILS 1) - SCIOS scope 8 en Stipel van Quercus wordt u voorbereid om elementaire inspectiewerkzaamheden aan bestaande (NEN 3140) en nieuwe (NEN 1010) laagspanningsinstallaties uit te voeren. De inspectie bestaat uit een deel visuele controle en een deel meten en beproeven. 

Aan de hand van praktijksituaties maken wij de visuele controle inzichtelijk. Met uw eigen meetapparatuur voert u in onze praktijkruimte metingen uit om uw instrument beter te leren kennen. Daarnaast toetst u de waarden aan de acceptatiecriteria die de geldende norm stelt. Met het behalen van het persoonscertificaat inspecteur laagspanning 1 heeft u de elektrische expertise in huis die nodig is voor het opstellen van een inspectieplan en de correcte uitvoering hiervan.

'De informatie kan je gelijk in de praktijk brengen in het LS-practicum, top!'
Rapportcijfer 8,1 - Gebaseerd op 220 beoordelingen