Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search

Copyright / Privacy

Copyright

Op alle artikelen gepubliceerd op qts.nl rust het copyright bij Quercus Technical Services. Dit geldt voor de teksten geschreven door de redactie, de auteurs en de medewerkers. Mits anders apart vermeld. Het, zonder schriftelijke toestemming van de beheerders van qts.nl, overnemen van teksten en foto`s alsook het (ten dele) kopieren van bepaalde onderdelen en applicaties, is verboden. 

Dit met uitzondering van de teksten en foto's op de perspagina. Voor het publiceren van (delen) van teksten of het op uw website gebruik maken van applicaties kunt u contact opnemen met het beheer van qts.nl.

Privacy statement

Quercus vindt het belangrijk, dat de gebruikers van qts.nl weten wat er gebeurt met de door hen op deze site ingevoerde of achtergelaten persoonlijke gegevens. Privacy is een onderwerp dat Quercus serieus neemt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Quercus, Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Quercus gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een congres bezoekt of een training volgt, een informatiefolder bestelt, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Quercus. 

Bij persoonlijke gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Quercus gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Quercus op de hoogte te houden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Quercus. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Quercus.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij redactie@qts.nl of schriftelijk bij Quercus Technical Services, t.a.v. Adresregistratie, Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Quercus over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Quercus Technical Services t.a.v. Adresregistratie, Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Quercus met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Quercus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Quercus haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 

Om dit te kunnen doen maakt Quercus ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Quercus Technical Services en andere websites

Op de site van Quercus treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Quercus kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Wijzigingen

Quercus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Quercus.

Vragen/opmerkingen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy of het copyright van Quercus Technical Services BV, dan kunt u ons contacteren via: redactie@qts.nl