Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search

Quercus Advies

Verbetermanagement, integratie en implementatie van systemen en methodieken staat bij advies centraal. Quercus Technical Services biedt ondersteuning met een toegevoegde waarde voor de klant waarbij deze continu kan beschikken over de juiste informatie. Het is een voorwaarde voor het veilig werken binnen de onderneming en voor het ontwerp, de aanleg, het wijzigen en uitbreiden van veilige en bedrijfszekere elektrotechnische installaties.

advies elektrische installaties 

 

Enkele voorbeelden van ondersteuning en advies die wij u kunnen bieden zijn:

Elektrische aanwijsbeleid

Wij ondersteunen u bij het opstellen en implementeren van het elektrische aanwijsbeleid. Daarmee kunnen we de organisatiestructuur voor de totale technische bedrijfsvoering vormgeven. Bij een eerste bezoek geven wij u onze visie over het aanwijsbeleid en welke stappen er nodig zijn om het proces doeltreffend en doelmatig te doorlopen. De discussie zal zich daarbij toespitsen op uw situatie. 

Veiligheidssysteem
Wij adviseren en ondersteunen u met het opzetten van een veiligheidssysteem voor de totale bedrijfsvoering. Voor de technische bedrijfsvoering heeft Quercus een life cycle management systeem ontwikkeld waarbinnen het veiligheidssysteem is ingebed. Hierdoor is het ook mogelijk om binnen het systeem alleen de veiligheidsaspecten op te nemen. Voor iedereen een persoonlijk maar vooral ook een dynamisch veiligheidssysteem!Onderhoudssysteem
Quercus kan voor zowel nieuwbouwinstallaties als bestaande elektrotechnische installaties een onderhoudssysteem voor u opzetten, onderhouden en uitvoeren. Wij zien het onderhoud als onderdeel van het proces om bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

elektrotechnisch advies offshore

 
     

 


Kwaliteitssysteem
Hierbij ondersteunen wij u bij de opzet van het kwaliteitssysteem. Dit geldt voor geïntegreerde systemen zoals ISO 9001:2008, VCA en soortgelijke systemen. Voornamelijk voor de technische bedrijfsvoering heeft Quercus een uitgebreid interpretatiedocument ontwikkeld. Deze dekt niet alleen alle aspecten af, maar neemt ook aantoonbare installatie integriteit en vakbekwaamheidmanagement mee wat de bedrijfsvoering certificeerbaar maakt.

 

Installatieverantwoordelijkheid

Quercus is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die op verschillende wijzen u van dienst kan zijn als het gaat om installatieverantwoordelijkheid. Wij geven, voor het object waarvoor installatieverantwoordelijkheid geldt, o.a. advies en ondersteuning in het traject van delegeren.

 

Informatiemanagement

Naast het opzetten, beheren en onderhouden van het gehele informatiemanagementsysteem kunnen wij voor de totale bedrijfsvoering u adviseren en ondersteunen. Wij inventariseren de installaties en verzamelen relevante informatie en actualiseren dit. De missende informatie voor onderhoud wordt gemaakt, opgevraagd of opgezocht. Alle niet benutte gegevens zijn niet relevant en kunnen worden afgelegd. Deze wijze van inventarisatie zorgt ervoor dat 30% tot 50% van het archief kan verdwijnen omdat het geen informatie betreft.