Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
Aanwijzing

Wilt u hulp bij het implementeren van het aanwijsbeleid in uw organisatie? 

Neem contact met ons op via:
info@qts.nl of bel 038 452 99 91.

Aanwijsbeleid NEN 3140/NEN 3840

Wat houdt het aanwijsbeleid in volgens de NEN 3140/NEN 3840? Het aanwijsbeleid is het gevolg van de Arbowet en het Arbobesluit. Op grond van de Arbowet is de werkgever belast met de veiligheid en gezondheid van werknemers. De uitwerking daarvan staat in het Arbobesluit: werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie die gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd.

Schriftelijke aanwijzing

Alleen personen die een schriftelijke aanwijzing hebben van of door de werkgever, mogen werkzaamheden uitvoeren waarbij elektrische gevaren kunnen optreden. Dat staat vermeldt in de NEN 3140 en NEN 3840. Deze personen moeten bovendien over voldoende elektrotechnische kennis en ervaring beschikken. 

Door een aanwijzingsformulier te ondertekenen verklaart een persoon dat hij de opdracht aanvaardt om zorg te dragen voor een veilig verloop van de elektrische werkzaamheden. Daarbij krijgt hij ook de bijbehorende bevoegdheden.

Aan te wijzen personen

De volgende personen moeten schriftelijk worden aangewezen door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbowet:

• Installatieverantwoordelijke (IV)

Een aanwijzing als installatieverantwoordelijke krijgt u als u verantwoordelijk bent voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Denk hierbij aan functies als: hoofd technische dienst, afdelingsmanager of eigenaar.

• Werkverantwoordelijke (WV)

Een aanwijzing als werkverantwoordelijke krijgt u als u verantwoordelijk bent voor werkzaamheden aan of in de omgeving van elektrische installaties. Denk hierbij aan een medewerker van de technische dienst.
Ook een installatieverantwoordelijke kan de functie van werkverantwoordelijke vervullen.

• Vakbekwaam persoon (VP)

U krijgt een aanwijzing als vakbekwaam persoon als u in brede zin werkzaamheden verricht aan of in de nabijheid van een elektrotechnische installatie. Bijvoorbeeld een storingsmonteur, opzichter of servicemonteur.

• Voldoend onderricht persoon (VOP)

U krijgt een aanwijzing als voldoend(e) onderricht persoon als u eenvoudige elektrische handelingen verricht, zoals het monteren van stekkers en het vervangen van wandcontactdozen. Denk hierbij aan
niet-elektrotechnische personen, zoals een conciërge of onderhoudsmedewerker.

• Bedieningsdeskundige (BD)

Persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor bedieningshandelingen, waarbij deze handelingen worden gecoördineerd vanuit één punt. Denk hierbij aan een schakelwachter of operator.