Selecteer wijze zoeken
 
 • Website
 • Web
Search
ATEX diensten Quercus
Voor wie gelden de ATEX richtlijnen?

De ATEX richtlijnen gelden voor alle bedrijven waar op arbeidsplaatsen explosieve atmosferen kunnen voorkomen, zoals:

 • chemiebedrijven;

 • olie- en gasbedrijven;

 • metaalverwerkingsbedrijven;

 • graanoverslagbedrijven;

 • zuivel- en suikerfabrieken;

 • mengvoederbedrijven;

 • papierverwerkingsbedrijven;

 • meubelfabrieken;

 • kunststofverwerkende bedrijven;

 • waterzuiveringen.

ATEX explosieveiligheid

ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles, oftewel explosieve atmosfeer. ATEX is tot stand gekomen om bedrijven die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met explosieve atmosferen, veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Denk bij explosieve atmosferen aan het werken met brandbare fijnstof of poeder, een brandbaar gas of vloeistof. 

Een werkgever is verplicht volgens de Arbowet om de ATEX risico’s binnen zijn bedrijf in kaart te brengen en maatregelen te nemen tegen explosiegevaar. Deze taak is tijdrovend en zeer specialistisch. Quercus kan u daarin ontzorgen met vakkundig ATEX advies, ATEX trainingen of een ATEX inspectie.

Stofexplosie of gasexplosie

Werk je met explosieve substanties, dan bestaat de kans op een stofexplosie of gasexplosie. Stofexplosies ontstaan vaak door opwerveling van stofdeeltjes die in aanraking komen met een heet machineoppervlak of een vonk met voldoende ontstekingsenergie. Gasexplosies kunnen ontstaan als gas, damp of nevel zich mengt met zuurstof en dit mengsel in contact komt met een ontstekingsbron.

Quercus heeft ATEX kennis

Sinds 1991 voert Quercus ATEX inspecties uit en na de introductie van de ATEX richtlijnen besloten wij ATEX trainingen te ontwikkelen. Wij hebben dus meer dan twintig jaar kennis en ervaring op het gebied van ATEX explosieveiligheid. Onze ATEX adviseurs weten u alles te vertellen over de ATEX richtlijnen en bijbehorende ATEX normen IEC 60079 en EN 13463 (wordt ISO 80079). Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) schakel ons in.

ATEX Europese richtlijnen

ATEX wordt gebruikt als synoniem voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Deze richtlijnen zijn: de ATEX 114 (ATEX 95) richtlijn en de ATEX 153 (ATEX 137) richtlijn

Hoe is ATEX ontstaan?

Op 6 juli 1988 vonden er meerdere explosies plaats op het olieproductieplatform Piper Alpha in de Noordzee. Vervolgens brak er een brand uit en tijdens deze ramp kwamen 167 mensen om het leven. Dit was mede de aanleiding voor de Europese Unie om de ATEX richtlijnen op te stellen. Want overal waar met stof, brandbare gassen en vloeistoffen wordt gewerkt, bestaat de kans op explosies.

Aanvragen ATEX advies Quercus

Wilt u meer informatie of een ATEX advies van Quercus? Bel 038 452 99 91 of stuur een mail naar sales@qts.nl.