Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
ATEX Richtlijn 153 toepassen

Wilt u advies bij het toepassen van de ATEX richtlijn 153 in uw organisatie?

Bel 038 452 99 91, bekijk onze ATEX trainingen of stuur een mail naar sales@qts.nl.

ATEX 153 / ATEX 137 richtlijn

De ATEX 153 richtlijn (voorheen ATEX 137 richtlijn; 1999/92/EG) is bestemd voor de werkgever. In de ATEX 153 richtlijn staat: de werkgever verschaft werknemers die werkzaam zijn op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen voldoende en passende onderricht met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar. 

ATEX risico's beoordelen

De werkgever is ook verplicht ATEX explosierisico’s te beoordelen en maatregelen te nemen om risico’s weg te nemen of te reduceren. Deze veiligheidsmaatregelen kunnen zowel technisch als organisatorisch van aard zijn en dienen te worden beschreven in een explosieveiligheidsdocument (EVD) die ten alle tijden actueel moet worden gehouden. 

ATEX 153 richtlijn veiligheidsmaatregelen

Voorbeelden van ATEX 153 veiligheidsmaatregelen:

  • ATEX zonering van explosiegevaarlijke gebieden (zone 0, 1, 2 of 20, 21, 22);
  • toepassing van de minimumvoorschriften, dat wil zeggen de normen toepassen;
  • periodieke inspecties en onderhoud;
  • werkvergunningen.

ATEX 153 richtlijn in Arbobesluit

De ATEX richtlijn 153 en richtlijn ATEX 114 (voorheen ATEX 95) zijn wettelijke besluiten die door alle EU-lidstaten moeten worden nageleefd. Deze gemeenschappelijke Europese richtlijnen gaan boven onze nationale wetgeving uit. De minimumvoorschriften uit de ATEX richtlijnen zijn in Nederlandse wet- en regelgeving opgenomen. 

De ATEX 153 richtlijn is in Nederland opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en is van kracht geworden op 1 juli 2003 voor nieuwe installaties en op 1 juli 2006 voor bestaande installaties.