Selecteer wijze zoeken
 
 • Website
 • Web
Search
Explosieveiligheids-document opstellen
 • risico-inventaristatie en
  -evaluatie (art. 5 Arbowet);

 • explosierisico's en ATEX
  zone-indeling;

 • installaties, gebruikte stoffen, processen en de wisselwerkingen;

 • omvang van mogelijke gevolgen;

 • maatregelen voor het veilig gebruik van arbeidsmiddelen;

 • handelswijze om arbeidsplaatsen en -middelen veilig te bedienen en te onderhouden;

 • draaiboek om de explosieveiligheid van de installatie te verifiëren;

 • plan van aanpak voor onderricht van (technisch) personeel.

ATEX Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Schakel Quercus in als u hulp wenst met het opstellen van uw ATEX ExplosieVeiligheidsDocument (EVD). Volgens de ATEX 153 (ATEX 137) richtlijn is een werkgever verplicht om een EVD op te stellen als er in het bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke gassen of stoffen. Voor het opstellen, beoordelen of updaten van uw explosieveiligheidsdocument is Quercus uw partner.

Explosieveiligheidsdocument actueel houden

Een belangrijke eis uit de ATEX 153 (137) richtlijn is dat het explosieveiligheidsdocument te allen tijde actueel moet worden gehouden. Als er wijzigingen zijn op de arbeidsplaats, aan arbeidsmiddelen of het arbeidsproces zijn, dan moet u het EVD updaten. Zo heeft u altijd een compleet inzicht in alle ATEX risico's. 

Explosieveiligheidsdocument voor de verzekering

Ook voor een verzekeraar is een explosieveiligheidsdocument belangrijk. Als er een ongeluk ontstaat, zoals een brand of explosie, dan kijkt een verzekeraar, voor zij overgaat tot de schadevergoeding, onder andere naar het EVD. Heeft u deze niet of zijn de daarin afgesproken ATEX werkinstructies niet nageleefd, en is de brand ontstaan bij of in de buurt van installaties met brandgevaarlijke materialen, dan kan de verzekeraar besluiten de schadevergoeding te verlagen of zelf niets uit te keren. Dit kan een enorme impact hebben op de continuïteit van uw organisatie. 

Maatregelen explosieveiligheidsdocument 

In een explosieveiligheidsdocument staan risico's en passende veiligheidsmaatregelen om deze weg te nemen of te reduceren. De maatregelen kunnen zowel organisatorisch als technisch van aard zijn.

Organisatorische maatregelen uit het EVD

 • ATEX opleiding van werknemers;

 • schriftelijke instructies;

 • werkvergunningen;

 • periodieke ATEX inspecties en onderhoud.

Technische maatregelen uit het EVD

 • het wegnemen van een brandbare stof of onstekingsbron;

 • explosiedrukontlasting (explosiepaneel of breekplaat);

 • explosieonderdrukking (blussysteem);

 • explosie-isolatie (compartimentering).