Selecteer wijze zoeken
 
 • Website
 • Web
Search
IEC 60079 toepassen

Wilt u advies bij het toepassen van de normenreeks IEC 60079 of EN 13463 in uw organisatie?

Bel 038 452 99 91, bekijk onze ATEX trainingen die gebaseerd zijn op de normen of stuur een mail naar sales@qts.nl.

NEN-EN-IEC 60079 norm

De Europese overheid verwijst in de ATEX richtlijnen naar de 'algemene regelen der techniek'. Hiermee bedoelt zij de in Europa geldende normen. Sinds maart 2007 hanteren we als het om explosieveiligheid gaat in Europa de IEC 60079 en EN 13463 normenreeksen. 

IEC 60079 normen

De IEC 60079 normenreeks geldt voor gebruikers en houdt verband met inspectie en onderhoud van elektrische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen met brandbare gassen, dampen, nevel, stof, vezels of zwevende materiaaldeeltjes. De NEN EN IEC 60079 (Nederlandse versie van de IEC norm) bevat onder andere de volgende onderliggende normen:

 1. NEN-EN-IEC 60079-0: Explosieve atmosferen - Elektrisch materieel - Algemene eisen
  In deze norm staan algemene eisen voor het ontwerp, de constructie, de beproeving en de markeringen van elektrisch materieel en van Ex-onderdelen.

 2. NEN-EN-IEC 60079-10-1: Explosieve atmosferen - Classificatie van gevaarlijke gebieden - Explosieve gasatmosfeer
  In deze norm staat de indeling van gebieden waar zich gevaren met een brandbaar gas, damp of nevel kunnen voordoen.

 3. NEN-EN-IEC 60079-10-2: Eplosieve atmosferen - Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosfeer
  In deze norm staat de indeling van gebieden waar zich gevaren met een brandbaar stof kunnen voordoen.

 4. NEN-EN-IEC 60079-14: Explosieve atmosferen - Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
  In deze norm staan de installatie-eisen inzake het ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties.

 5. NEN-EN-IEC 60079-19: Explosieve atmosferen - Reparatie, revisie en renovatie van materieel
  In deze norm staan de eisen inzake reparatie, revisie en renovatie van elektrisch materieel.

EN 13463 normen

De EN 13463 norm heeft betrekking op 'niet-elektrotechnisch' (mechanisch) materieel en zal op termijn in de ISO normen worden opgenomen. 

Is de NEN EN IEC 60079 verplicht?

De NEN EN IEC 60079 norm is niet verplicht, want het is geen wet. Het gebruik van normen biedt wel voordelen. De overheid verwijst via de wet soms naar normen. De wet geeft dan het kader, bijvoorbeeld: 'een elektrische installatie moet veilig zijn'. Het antwoord op de vraag 'hoe produceer ik een veilige installatie in een potentieel explosieve omgeving?' staat dan in normen. 

De normen waarnaar verwezen wordt vanuit de wetgeving geven dus een praktische invulling aan eisen die in de wet staan. Als er een goede reden is om van normen af te wijken, dan mag dat, maar dan moet dit wel in het technisch constructiedossier van de installatie of het apparaat opgenomen worden.