Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search

Installatieverantwoordelijkheid

U heeft installatieverantwoordelijkheid als u eigenaar bent van een elektrische installatie. Dat staat zo vermeld in de NEN 3140 en NEN 3840. Deze normen geven invulling aan de Arbowet. Het betekent dat u als directeur of bestuurder automatisch aansprakelijk bent voor een veilige bedrijfsvoering en goede werking van elektrotechnische installaties.

Beschikt u als installatieverantwoordelijke niet over voldoende kennis van veiligheidsnormen
(NEN 1010, NEN 3140, NEN 3840) en heeft u niet de gewenste technische ervaring, dan kunt u uw installatieverantwoordelijkheid overdragen.

Aanwijzing als installatieverantwoordelijke

Installatieverantwoordelijkheid kunt u overdragen door middel van een aanwijzing. U kunt een
deskundige werknemer of gedetacheerde medewerker aanwijzen om deze installatieverantwoordelijkheid over te nemen. 

Als werkgever verwacht u veilige arbeidsomstandigheden en een hoge beschikbaarheid van uw elektrische installaties. De installatieverantwoordelijke in spe wil weten waarvoor hij verantwoordelijkheid neemt, wat zijn bevoegdheden zijn en verwacht voldoende ruimte om gestelde doelen te realiseren. 

Installatieverantwoordelijkheid delegeren

U kunt uw installatieverantwoordelijkheid, afhankelijk van de strategie en het beleid van uw organisatie,
op de volgende manieren delegeren: 

  • Intern overdragen van installatieverantwoordelijkheid: ongeacht of de taken worden uitbesteed,
    daarvoor mensen worden ingeleend of dat eigen personeel het werk uitvoert. 

  • Uitbesteden van beheer en onderhoud: steeds meer onderhoud wordt uitbesteed als totaalcontract.
    De installatieverantwoordelijkheid kan dan onderdeel zijn van het contract. 

  • Externe installatieverantwoordelijke: deze onafhankelijke specialist controleert alle werkzaamheden die in de elektrische installatie plaatsvinden.

Quercus als installatieverantwoordelijke

Als het gaat om het vraagstuk van installatieverantwoordelijkheid kan Quercus u als onafhankelijke en deskundige organisatie op verschillende wijzen van dienst zijn. Denk daarbij aan advies, inspectie van de elektrische installaties en het overnemen van installatieverantwoordelijkheid. Laat Quercus u ontzorgen en neem contact op via info@qts.nl of bel (038) 452 99 91.