Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search

CompEx certificaat

Een CompEx certificaat is bedoeld voor het valideren van personeel dat werkzaam is in explosiegevaarlijke gebieden of verantwoordelijk is voor de veiligheid in die gebieden, zoals de olie-, gas- en chemische sector. CompEx is een internationaal certificatieschema van JTLimited en het CompEx certificaat is 5 jaar geldig.

CompEx explosieveiligheid Quercus Zwolle

CompEx modules Ex01-Ex04

Quercus biedt trainingen, examinering en certificering voor de eerste vier CompEx kennis- en beoordelingsmodules over gas en dampen (Ex01-Ex04) en de opfrismodules (Ex01R-Ex04R). Deze modules zijn gericht op elektrotechnisch en instrumentatiepersoneel en gebaseerd op de norm IEC 60079 en voldoen daarmee aan de ATEX wetgeving. In totaal bestaat het CompEx stelsel uit twaalf modules. 

CompEx examen en beoordeling

U ontvangt het CompEx persoonscertificaat als u het theorie- en praktijkexamen met goed gevolg aflegt. Het CompEx theorie-examen wordt door JTLimited beoordeeld. Het praktijkexamen wordt afgenomen door een CompEx assessor van Quercus en niet door de docent die de training heeft verzorgd.

Met het certificaat (Ex01-04) bewijst u dat elektrische apparatuur veilig kunt installeren en onderhouden en dat u weet aan welke ATEX beschermingswijzen installaties en apparatuur moeten voldoen. Op het CompEx certificaat staat welke modulen de deelnemer met succes heeft afgerond. De CompEx certificaten zijn na afgifte vijf jaar geldig.

60.000 CompEx certificaten

Meer dan 60.000 technici zijn in het bezit van een certificaat CompEx. JTLimited houdt de kwaliteit van CompEx nauwlettend in de gaten gehouden. Voordat een trainingscentrum namelijk een CompEx licentie verkrijgt zijn de praktijkoefeningen, het cursusboek, de locatie en de instructeurs getoetst aan de eisen van JTLimited en aan wet- en regelgeving.