Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search

Stipel certificaat

Een Stipel certificaat is bedoeld om het elektrotechnische kennis- en competentieniveau te valideren van technici. De Stipel certificaten zijn 3 jaar geldig, afgestemd op de normen NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840 en bedoeld voor werkzaamheden bij en aan verbruiksinstallaties.

Over Stipel 

Stipel, Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek, nam meer dan een decennium geleden het initiatief om binnen Nederland te komen tot een eenduidig systeem in het aanbod aan opleidingen en examens in de elektro-, gas- en warmtetechniek. Stipel deed dit om duidelijkheid te scheppen in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan installaties. 

De stichting is een initiatief vanuit het bedrijfsleven, met vertegenwoordigers uit verschillende richtingen: werkgevers en werknemers, certificaathouders, certificerende instellingen en opleidingsinstituten.

Stipel en Quercus

Quercus legde in 1992 al de basis voor persoonscertificatie in de elektrotechniek, waar Stipel op voortborduurde. Inmiddels zijn er vele duizenden Stipel certificaten uitgegeven en stellen vele opdrachtgevers deze certificatie verplicht. Quercus is een van de opleidingsinstituten, erkend door Stipel, voor het verzorgen van trainingen die u na afloop kunt afsluiten met een Stipel examen en certificaat. 

Stipel trainingen

Quercus biedt Stipel trainingen aan op basis van de elektrotechnische Stipel certificatieschema’s. Er zijn schema’s voor laagspanning, hoogspanning en de combinatie laag- en hoogspanning. 

Meer informatie

Voor meer informatie over Stipel, bezoek de Stipel website.