Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
Inspectiebrochure

Benieuwd naar onze kijk op inspecteren? Lees wat wij voor u kunnen betekenen.

Voordelen inspectie elektrische installaties

  • een veilige werkomgeving waarbij ongelukken worden voorkomen

  • betrouwbare en inzetbare elektrische installaties en arbeidsmiddelen

  • voldoen aan wettelijke en verzekeringstechnische verplichtingen

  • minder storingen en langere levensduur van elektrische installaties en arbeidsmiddelen

Inspectie elektrische installaties en arbeidsmiddelen

Aan een inspectie elektrische installaties en arbeidsmiddelen stellen overheden en verzekeraars strenge eisen. U dient elektrische installaties en arbeidsmiddelen regelmatig te inspecteren voor een optimale veiligheid van werknemers, installaties, apparatuur en de omgeving. 

inspectie elektrische installaties quercusinspectie elektrische installaties Quercus offshore

Waarom een inspectie elektrische installaties

Het doel van een inspectie van een elektrische installatie is om te bepalen of uw nieuwe of bestaande elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsbepalingen. 

Door elektrische installaties en -arbeidsmiddelen te inspecteren, komen gebreken aan het licht die de veiligheid van mensen en de omgeving in gevaar kunnen brengen. Vervolgens kunt u op tijd maatregelen nemen om ongelukken, schades of verstoringen van de bedrijfsvoering te voorkomen.

Periodieke elektrische inspectie

Elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen moeten volgens de geldige en algemeen geaccepteerde normen periodiek worden geïnspecteerd. Dit om gebreken tijdig te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering belemmeren. 

Onze inspecteurs kunnen samen met u de juiste frequentie van periodieke inspecties bepalen. Daarbij houden wij rekening met het type installatie en materieel, het gebruik en de bedrijfsvoering, de frequentie en de kwaliteit van onderhoud en de uitwendige invloeden waaraan de installatie wordt blootgesteld.

Omvang inspectie

De omvang van de inspectie van elektrische installaties bepalen we samen met u. Zo kunnen we de elektrische installatie visueel inspecteren en door meting en beproeving.

Gekwalificeerde elektrische inspecteurs

Wij hebben gekwalificeerde elektrotechnische inspecteurs in dienst met jarenlange ervaring. Zij keuren uw nieuwe of bestaande elektrische laag- of hoogspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen volgens de normen NEN 1010, NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840. Ook kunnen wij u een volledige beheersing van uw elektrotechnische bedrijfsvoering bieden.

Aanvragen inspectie elektrische installaties 

Wilt u meer informatie of een inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen aanvragen?
Bel 038 452 99 91 of stuur een mail naar sales@qts.nl.