Selecteer wijze zoeken
 
 • Website
 • Web
Search
NEN 1010 norm

De NEN 1010 norm heeft betrekking op elektrische installaties met een nominale wisselspanning van maximaal 1000 V of een nominale gelijkspanning van maximaal 1500 V.

NEN 1010 toepassingsgebied

 • bewoning bestemde gebouwen en terreinen;

 • zakelijke, openbare of industriële gebouwen of terreinen;

 • ruimten en terreinen voor land- of tuinbouw en veeteelt;

 • bouwterreinen, tentoonstellings-, kermis- en andere tijdelijke installaties.

NEN 1010 inspectie

Een NEN 1010 inspectie is een eerste of initiële inspectie van een nieuwe laagspanningsinstallatie volgens de bepalingen in de norm NEN 1010 - Veiligheidsbepalingen voor laagspanninginstallaties. Een NEN 1010 inspectie wordt opgedeeld in een visuele inspectie en meting en beproeving.

NEN 1010 inspectie elektrische installaties Quercus metinginspectie NEN 1010 elektrische installaties Quercus visuele controle

NEN 1010 inspectie bij installatie en oplevering
Een NEN 1010 inspectie kunt u laten plaatsvinden tijdens het installeren en bij de oplevering of voltooiing van een nieuwe elektrische installatie, zodat de gebruiker de installatie veilig in bedrijf kan nemen. 

NEN 1010 inspectie bij uitbreiding en wijziging
Een NEN 1010 inspectie kunt u Quercus ook laten uitvoeren bij uitbreiding of wijziging van een bestaande elektrische installaties. Daarbij stelt de inspecteur vast of de uitbreiding of wijziging voldoet aan de NEN 1010 en de veiligheid van de bestaande installatie niet nadelig wordt beïnvloed. 

NEN 1010 visuele inspectie

Een NEN 1010 visuele inspectie kunt u laten uitvoeren om vast te stellen dat elektrisch materieel dat deel uitmaakt van de vaste installatie voldoet aan de veiligheidsbepalingen, installatievoorschriften en instructies van de fabrikant. Enkele onderdelen die onze elektrotechnische inspecteurs controleren tijdens een NEN 1010 visuele inspectie zijn:

 • de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok en thermische invloeden;
 • de keuze van geleiders en de deugdelijkheid van aansluitingen;
 • de keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen;
 • de aanwezigheid van schema’s, tekeningen en waarschuwingsborden;
 • de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud.

NEN 1010 door meting en beproeving

Een NEN 1010 inspectie door meting en beproeving van een elektrische installatie vindt plaats om te bepalen of is voldaan aan de eisen van de andere delen van de NEN 1010. Enkele onderdelen van een NEN 1010 inspectie door meting en beproeving van onze inspecteurs zijn:

 • isolatieweerstandmetingen;
 • impedantiemetingen;
 • juiste werking van beveiligingstoestellen tegen overstromen of foutstromen;
 • bescherming door scheiding van stroomketens;
 • controle op juiste fasevolgorde;
 • spanningsverlies.

Rapportage NEN 1010 inspectie 

Van de NEN 1010 inspectie van een nieuwe elektrische installatie en uitbreidingen of wijzigingen van een bestaande installatie moet een rapportage worden opgesteld. Dit rapport moet documentatie bevatten over de aard, de omvang en de inspectiecriteria van de installatie. Ook de resultaten van de visuele inspectie en de inspectie door meting en beproeving moeten in dit rapport worden beschreven. Bij een NEN 1010 inspectie vanwege wijzigingen of uitbreidingen kan het rapport aanbevelingen voor herstel en verbeteringen bevatten.

Aanvragen NEN 1010 inspectie 

Wilt u meer informatie of een NEN 1010 inspectie aanvragen? Bel 038 452 99 91 of stuur een mail naar sales@qts.nl.