Selecteer wijze zoeken
 
 • Website
 • Web
Search
NEN 3140 norm

De NEN 3140 norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur met een nominale spanning van maximaal 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

NEN 3140 Inspectie

Een NEN 3140 inspectie is een inspectie van bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen. Als eigenaar, beheerder of installatieverantwoordelijke bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van deze installaties en arbeidsmiddelen. 

inspectie NEN 3140 bestaande laagspanningsinstallaties Quercus

NEN 3140 inspectie bedrijfsvoering

Bij een NEN 3140 inspectie nemen wij uw elektrische bedrijfsvoering onder de loep. Volgens de norm
NEN 3140 valt onder bedrijfsvoering: onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Alsook werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Onderdelen NEN 3140 inspectie

Conform vooraf gemaakte afspraken kijken onze deskundige inspecteur tijdens een NEN 3140 inspectie naar een of meer van de volgende onderdelen van uw elektrische bedrijfsvoering:

Veiligheid van bestaande elektrische installaties en uitbreiding en wijzigingen

 • Visuele inspectie conform criteria NEN 3140
 • Inspectie door meting en beproeving conform criteria NEN 3140

Veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen

 • Bijv. haspels, boormachines, bouwkasten, handlampen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Personeel

 • Instructie personeel (veiligheidsrisico’s, -eisen, -regels en -voorschriften)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Elektrische aanwijsbeleid volgens Arbeidsomstandighedenwet

Organisatie

 • Risico-inventarisatie van werkplekken en gevarenzones 
 • Verantwoordelijkheid voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen
 • Beschermingsvoorzieningen en maatregelen

Communicatie

 • Mondeling, schriftelijk of visueel informeren over instructies, bevoegdheden, beschermingsmiddelen en handelswijzen

Werkplek

 • Toegang, ruimte, verlichting en vluchtwegen
 • Voorzorgsmaatregelen

Gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen

 • Voldoen deze aan de betreffende normen
 • Markering

Tekeningen, documenten en waarschuwingsborden 

 • Schema’s, tekeningen, montage-instructies, gebruiksaanwijzingen en bedieningshandleidingen

Aanvragen NEN 3140 inspectie 

Wilt u meer informatie of een NEN 3140 inspectie aanvragen? Bel 038 452 99 91 of stuur een
mail naar sales@qts.nl.