Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
NEN 3840 norm

De NEN 3840 norm is van toepassing op alle bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties met een spanningsniveau groter dan 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning. 

Hieronder vallen ook zogenaamde Middenspannings- (MS), Hoogspannings- (HS) en Ultra Hoogspanningsinstallaties.

NEN 3840 Inspectie

Een NEN 3840 inspectie is een keuring van bestaande elektrische hoogspanningsinstallatie en elektrische arbeidsmiddelen. De NEN 3840 inspectie is vergelijkbaar met een NEN 3140 inspectie, maar dan voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen met een hogere bedrijfsspanning. 

inspectie NEN 3840 elektriche hoogspanningsinstallatie Quercus

NEN 3840 inspectie bedrijfsvoering

In een NEN 3840 inspectie nemen wij uw elektrische bedrijfsvoering onder de loep. Volgens de NEN 3840 norm valt onder bedrijfsvoering: onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische hoogspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen. Alsook werkzaamheden aan, met of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Onderdelen NEN 3840 inspectie

Tijdens een NEN 3840 inspectie keuren onze deskundige inspecteurs een of meer onderdelen van uw elektrische bedrijfsvoering, zoals:

  • Risico-inventarisatie van werkplekken en gevarenzones

  • Veiligheid van bestaande elektrische hoogspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

  • Instructie personeel (veiligheidsrisico’s, -eisen, -regels en -voorschriften)

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

  • Tekeningen, schema's, documenten en waarschuwingsborden 

Welke onderdelen deel uitmaken van de NEN 3840 inspectie worden vooraf gezamenlijk afspraken over gemaakt. 

Aanvragen NEN 3840 inspectie 

Wilt u meer informatie of een NEN 3840 inspectie aanvragen? Bel 038 452 99 91 of stuur een mail naar sales@qts.nl