Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search
donderdag 10 augustus 2017

Hardlopers

Deze Quercus trainingen lopen zo snel vol, dat u snel moet zijn om nog een plek te bemachtigen in 2017. Welke training staat op nummer 1 in onze top 5 van hardlopers dit jaar?

Foto: Joshia Mackenzie

Inmiddels hebben ruim 800 klanten gekozen voor een open inschrijving bij Quercus en dat aantal loopt elke dag op. Zo helpen onze trainingen om bedrijven veiliger te maken en medewerkers veiliger te laten werken. Met de handvatten die cursisten hier leren beschikken bedrijven over inzetbare installaties en dragen wij ons steentje bij aan hun continuïteit. Maar welke trainingen zijn nu het meeste in trek bij onze klanten?

Nummer 5

>> Herkwalificatie NEN 1010/NEN 3140 Inspecteur Laagspanning 1

In deze herkwalificatie wordt u opnieuw voorbereid om elementaire inspectiewerkzaamheden aan bestaande (NEN 3140) en nieuwe (NEN 1010) laagspanningsinstallaties uit te voeren. De inspectie bestaat uit een deel visuele controle en een deel meten en beproeven.

- 40 deelnemers zijn u voorgegaan -

Gedeelde nummer 4

>> Training NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laagspanning (IVWV LS)

In de training leert u de verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties. U wordt voorbereidt om de elektrische veiligheid in uw organisatie te implementeren en te beheren.

- 45 deelnemers zijn u voorgegaan - 

Gedeelde nummer 3

>> Training NEN 3140/3840 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag en Hoogspanning (IVWV LS/HS)

In de training leert u de verantwoordelijkheid te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties.

>> Herkwalificatie NEN 3140/NEN 3840 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning

Leer de verantwoordelijkheid te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van hoog- en laagspanninginstallaties. Evenals bij het uitvoeren van elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden aan deze elektrotechnische installaties.

- 56 deelnemers zijn u voorgegaan -

Nummer 2

>> Training NEN 1010/NEN 3140 Inspecteur Laagspanning 1 (ILS 1) - SCIOS Scope 8, Stipel en Certium

Krijg inzicht en vaardigheden om elementaire inspectiewerkzaamheden aan bestaande (NEN 3140) en nieuwe (NEN 1010) laagspanningsinstallaties uit te voeren. De inspectie bestaat uit een deel visuele controle en een deel meten en beproeven.

- 76 deelnemers zijn u voorgegaan -

Nummer 1

>> Training CompEx voor Uitvoerenden E/I (Ex 01-04)

Deze training geeft Quercus onder licentie van het Engelse JTLimited (Certification Body). CompEx is een internationaal persoonscertificatieschema voor het valideren en certificeren van personeel dat werkzaam is in explosiegevaarlijke gebieden of verantwoordelijk is voor de veiligheid in die gebieden. 

De training is gebaseerd op de norm IEC 60079 en gericht op de eerste vier CompEx kennis- en beoordelingsmodules over gas en dampen (Ex01-Ex04). Veel grote internationaal opererende bedrijven stellen deze training verplicht voor al het technisch uitvoerend personeel.

- 84 mensen zijn u voorgegaan -