Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search

Trainingen Explosieveiligheid (ATEX, CompEx en IECEx)

ATEX Basis Algemeen (Quercus A2) 1 dag

In de training ATEX Basis Algemeen (Quercus A2), voorheen genoemd ATEX voor Operators (A-2), krijgt u inzicht in het ontstaan van gas- of stofexplosies, het herkennen van gevaarlijke situaties en het voorkomen van explosies. Operators die werkzaamheden verrichten in gebieden met een verhoogd risico, zoals explosieve atmosferen, dienen de risico’s hiervan in te kunnen schatten.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX Bedrijfsvoering (Quercus A3) 1 dag

In de training ATEX Bedrijfsvoering (Quercus A3), voorheen genoemd Bedrijfsvoering van ATEX Installaties voor Staffunctionarissen (A-3), leert u de ATEX richtlijn 153 te implementeren in uw organisatie. U kent na afloop de opbouw van een explosieveiligheidsdocument (EVD) met daarin de explosierisico’s, de ATEX zone-indeling en technische en organisatorische maatregelen om explosieveiligheid binnen uw organisatie te waarborgen.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX Technicus E-I (Quercus B2) 5 dagen

De training ATEX Technicus E-I (Quercus B2) is bestemd voor uitvoerend E-I personeel dat elektrotechnische werkzaamheden moet verrichten in of nabij explosiegevaarlijke gebieden. Uitvoerend elektrotechnisch personeel moet niet alleen op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving, maar ook van de verschillende beschermingswijzen. In de training wordt alle relevante theorie behandeld die noodzakelijk is om zelfstandig explosieveilige apparatuur te installeren, te onderhouden en visueel te inspecteren.

Meer informatie
ATEX Monteur E-I (Quercus B1) 3 dagen

De training ATEX Monteur E-I (Quercus B1), voorheen genoemd ATEX voor Uitvoerend Elektro- en Instrumentatiepersoneel (B-1), is bestemd voor uitvoerend E/I personeel dat elektrotechnische werkzaamheden moet verrichten in of nabij explosiegevaarlijke gebieden. Uitvoerend elektrotechnisch personeel moet niet alleen op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving, maar ook van de verschillende beschermingswijzen.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX Verantwoordelijke Persoon Onderhoud en Inspectie E-I (Quercus C1) 5 dagen

In de training ATEX Verantwoordelijke Persoon Onderhoud en Inspectie E-I (Quercus C1), voorheen genoemd ATEX voor Leidinggevend Elektro- en Instrumentatiepersoneel (C-1), krijgt u naast de basiskennis van explosieveiligheid meer inzicht in het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). U leert explosierisico’s inschatten, krijgt kennis over zone-indelingen en leert welke technische en organisatorische maatregelen u kunt nemen om de veiligheid binnen uw organisatie te waarborgen.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX Inspecteur E-I (Quercus C2) 4 dagen

In training ATEX Inspecteur E-I (Quercus C2), voorheen genoemd ATEX voor Inspecteurs Elektro en Instrumentatie (C-2), leert u bestaande en nieuwe elektrische installaties en apparatuur inspecteren in een explosiegevaarlijke omgeving. U stelt een inspectieplan op, maakt kennis met verschillende beschermingswijzen en beoordeelt ATEX installaties visueel, nauwkeurig en gedetailleerd in ons explosieveiligheidspracticum.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX Technicus Mechanisch (Quercus B3) 3 dagen

In de training ATEX Technicus Mechanisch (Quercus B3), voorheen genoemd ATEX voor Uitvoerend Mechanisch Personeel (B-3), maakt u als monteur op praktische wijze kennis met alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid en de principes van de verschillende mechanische beschermingswijzen. Deze kennis heeft u nodig om de veiligheid, in installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen, te waarborgen.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX Ontwerper Mechanisch (Quercus C/D3) 3 dagen

In de training ATEX Ontwerper Mechanisch (Quercus C/D3), voorheen genoemd ATEX voor Mechanische Leidinggevenden en Ontwerpers (C/D-3), maakt u kennis met mechanische beschermingswijzen en leert u welke mechanische apparatuur en installaties u volgens NEN EN ISO 80079-36 en -37 kunt toepassen in gebieden met gas- of stofexplosiegevaar. Na deze ATEX training kent u de onderhouds- en inspectievoorschriften en procedures voor het verrichten van werkzaamheden aan mechanische apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX Ontwerper E-I (Quercus D1) 6 dagen

In de training ATEX Ontwerper E-I (Quercus D1), voorheen genoemd ATEX voor Ontwerpdeskundigen Elektro en Instrumentatie (D-1), leert u explosieveilige installaties ontwerpen in gebieden met een verhoogd risico op gas- of stofexplosies. U maakt kennis met de verschillende beschermingswijzen en weet na afloop van de engineertraining in welke ATEX zone u apparatuur en materialen kunt toepassen. Ook oefent u met het interpreteren van certificaten en gebruiksaanwijzingen van explosieveilige apparatuur.

Direct inschrijven Meer informatie
Wartelmontage 1/2 dag

De training Wartelmontage heeft Quercus ontwikkeld in samenwerking met onder andere Hawke. Monteurs leren na een theoretische uitleg over de keuze en eigenschappen van wartels, een aantal wartels zelf afmonteren. De docenten van Quercus hebben zelf bij Hawke een training gevolgd om de cursist uit eerste hand de kneepjes van de montage te leren.

Meer informatie
CompEx Technicus E-I (Ex01-Ex04) 5 dagen

Deze training CompEx Technicus E-I (Ex01-Ex04), voorheen genoemd ATEX voor Uitvoerend Elektro- en Instrumentatiepersoneel - CompEx (B-2), geeft Quercus onder licentie van het Engelse JTLimited. CompEx is een internationaal persoonscertificatieschema voor het valideren en certificeren van personeel dat werkzaam is in explosiegevaarlijke gebieden of verantwoordelijk is voor de veiligheid in die gebieden. De training is gebaseerd op de normenreeks IEC 60079 en gericht op de kennis- en beoordelingsmodules over gas en dampen (Ex01-Ex04).

Direct inschrijven Meer informatie
Refresher CompEx Technicus E-I (Ex01R-Ex04R) 3 dagen

In de Refresher CompEx Technicus E-I (Ex01R-Ex04R), voorheen genoemd 'herkwalificatie ATEX voor uitvoerend elektro- en instrumentatiepersoneel - CompEx Refresher' van Quercus frist u uw theoretische en praktische kennis op van explosieveiligheid. De refresher is gericht op de kennis- en beoordelingsmodules over gas en dampen (Ex01R-Ex04R). In deze verkorte variant oefent u met het installeren, inspecteren en onderhouden van elektrische explosieveilige apparatuur. 

Direct inschrijven Meer informatie
IECEx Basis E-I (module Ex 001) 2 dagen

In de training IECEx Basis E-I (module Ex 001) van Quercus leert u de basisprincipes van explosieveiligheid, met name hoe branden en explosies kunnen worden voorkomen. Ook weet u na afloop van deze basistraining waar explosieveilige apparatuur aan moet voldoen om de veiligheid te garanderen.

Meer informatie
IECEx Monteur E-I (module Ex 001/003/004/006) 4 dagen

In de training IECEx Monteur E-I (module Ex 001/003/004/006) van Quercus leert u naast de basisprincipes van explosieveiligheid, met name de beschermingswijzen van elektrotechnische apparatuur. 

Meer informatie
IECEx Inspecteur E-I (module Ex 001/007/008) 4 dagen

In de training IECEx Inspecteur E-I (module Ex 001/007/008) van Quercus krijgt u kennis en vaardigheden om inspecties uit te kunnen voeren aan explosieveilige apparatuur en installaties in gezoneerde gebieden. 

Direct inschrijven Meer informatie
IECEx Ontwerper E-I (module Ex 001/009) 6 dagen

In deze training IECEx Ontwerper E-I (module Ex 001/009) van Quercus krijgt u inzicht in de keuze en de opstelling van explosieveilige apparatuur en het ontwerp van explosieveilige installaties. De volledige scope van elektrotechnische beschermingswijzen komt aan bod, zodat een veilige installatie ontstaat. Onderdelen hiervan zijn intrinsiek veilige apparatuur, circuits en bekabeling. 

Meer informatie
IECEx Technicus E-I (module Ex 001/003/004/006/007/008) 5 dagen

In de training IECEx Technicus E-I (module Ex 001/003/004/006/007/008) van Quercus krijgt u de kneepjes van het vak voor wat betreft het installeren en testen van Ex-apparatuur en wordt aandacht besteed aan het onderhouden van apparatuur.

Meer informatie
IECEx Verantwoordelijke Persoon Installatie E-I (module Ex 001/003/004/006) 5 dagen

In de training IECEx Verantwoordelijke Persoon Installatie E-I (module Ex 001/003/004/006) van Quercus worden met name de beschermingswijzen van elektrotechnische apparatuur behandeld. Besproken wordt hoe een monteur hier in de praktijk mee om moet gaan zodat hij de apparatuur veilig kan installeren, testen en onderhouden.

Meer informatie
IECEx Verantwoordelijke Persoon Inspectie E-I (module Ex 001/007/008) 5 dagen

In de training IECEx Verantwoordelijke Persoon Inspectie E-I (module Ex 001/007/008) van Quercus komen de bijzondere onderwerpen vanuit de inspectienorm NEN EN 60079-17 aan bod die relevant zijn om Ex-inspecties uit te kunnen voeren in gezoneerde gebieden.

Meer informatie
IECEx Verantwoordelijke Persoon Onderhoud en Inspectie E-I (module Ex 001/003/004/006/007/008) 6 dagen

In de training IECEx Verantwoordelijke Persoon Onderhoud en Inspectie E/I (module Ex 001/003/004/006/007/008) van Quercus komen de bijzondere onderwerpen vanuit de inspectienorm NEN EN IEC 60079-17 aan bod die relevant zijn om onderhoud en inspecties uit te kunnen voeren in gezoneerde gebieden. Waar moet de Ex-installatie aan voldoen, zijn de juiste componenten gebruikt in combinatie met de juiste wartels en kabels?

Direct inschrijven Meer informatie
Inschrijven herexamen

Wilt u zich inschrijven voor een herexamen? 

Neem contact met ons op.

Keuzehulp Ex trainingen

IECEx, ATEX of CompEx? Wij helpen u bij het kiezen van de juiste training. Klik hier voor de Keuzehulp. 

Overnachten in Zwolle

Als klant van Quercus kunt u tijdens uw training tegen het 'Quercustarief' overnachten in Zwolle. Neem contact op via 038 452 99 91 en vraag naar de mogelijkheden.

Dyslexie

Voor personen met dyslexie bieden wij de mogelijkheid om het lesmateriaal aan te passen met een speciaal lettertype, ontwikkeld door Lexima. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Houd er rekening mee dat het omzetten van lesmateriaal maximaal 10 werkdagen duurt. Lees meer.