Selecteer wijze zoeken
 
  • Website
  • Web
Search

Trainingen Explosieveiligheid (ATEX en CompEx)

ATEX Basisinstructie (A-1) 1/2 dag

In de ATEX Basisinstructie (A-1) van Quercus krijgt u inzicht in de gevaren bij werkzaamheden in een explosiegevaarlijke omgeving. U leert risico’s inschatten en kunt voorzorgmaatregelen nemen om veilig te kunnen werken in gebieden met kans op gas- of stofexplosies.

Meer informatie
ATEX voor Operators (A-2) 1 dag

In de training ATEX voor Operators (A-2) van Quercus krijgt u inzicht in het ontstaan van gas- en stofexplosies, het herkennen van gevaarlijke situaties en het voorkomen van explosies. Operators die werkzaamheden verrichten in gebieden met een verhoogd risico, zoals explosieve atmosferen, vereisen extra kennis ten opzichte van de training 'Basisinstructie ATEX (A-1)'.

Meer informatie
Bedrijfsvoering van ATEX installaties voor staffunctionarissen (A-3) 1 dag

In de training Bedrijfsvoering van ATEX Installaties voor Staffunctionarissen van Quercus leert u de ATEX 153 richtlijn (137) te implementeren in uw organisatie. U kent na afloop de opbouw van een explosieveiligheidsdocument met daarin explosierisico’s, de ATEX zone-indeling en technische en organisatorische maatregelen om explosieveiligheid binnen uw organisatie te waarborgen.

Meer informatie
ATEX voor Uitvoerend Elektro- en Instrumentatiepersoneel - basistraining (B-1) 2 1/2 dag

De training ATEX voor Uitvoerend Elektro- en Instrumentatiepersoneel (B-1) van Quercus is bedoeld voor E/I technici die werkzaamheden verrichten in of nabij explosiegevaarlijke gebieden. Uitvoerend elektrotechnisch personeel moet niet alleen op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, maar ook van verschillende beschermingswijzen. In deze training behandelen we alle relevantie theorie die noodzakelijk is om zelfstandig explosieveilige apparatuur te installeren, te onderhouden en visueel te inspecteren.

Direct inschrijven Meer informatie
CompEx Technicus E/I (Ex01-Ex04) 5 dagen

Deze training CompEx Technicus E/I (Ex01-Ex04), voorheen genoemd ATEX voor Uitvoerend Elektro- en Instrumentatiepersoneel - CompEx (B-2), geeft Quercus onder licentie van het Engelse JTLimited. De training is gericht op de eerste vier CompEx kennis- en beoordelingsmodules over gas en dampen (Ex01-Ex04). Veel grote internationaal opererende bedrijven stellen deze training verplicht voor al het technisch uitvoerend personeel. Naast theorieles bestaat deze training uit een praktische en theoretische beoordeling van het installeren en inspecteren van Ex-apparatuur en het monteren van wartels.

Direct inschrijven Meer informatie
Refresher CompEx Technicus E/I (Ex01R-Ex04R) 3 dagen

In de Refresher CompEx Technicus E/I (Ex01R-Ex04R), voorheen genoemd herkwalificatie ATEX voor uitvoerend elektro- en instrumentatiepersoneel - CompEx Refresher van Quercus frist u uw kennis op van explosieveiligheid. In deze verkorte variant oefent u met het installeren, inspecteren en onderhouden van elektrische apparatuur die voorkomt in explosiegevaarlijke gebieden.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX voor Uitvoerend Mechanisch Personeel (B-3) 3 dagen

In de training ATEX voor Uitvoerend Mechanisch Personeel van Quercus maakt u als monteur op praktische wijze kennis met alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid en de principes van de verschillende mechanische beschermingswijzen. Deze kennis heeft u nodig om de veiligheid te waarborgen in installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen.

Meer informatie
ATEX voor Leidinggevend Elektro- en Instrumentatiepersoneel (C-1) 3 dagen

In de training ATEX voor Leidinggevend Elektro- en Instrumentatiepersoneel van Quercus krijgt u naast de basiskennis van explosieveiligheid meer inzicht in het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). U leert explosierisico’s inschatten, een ATEX zone-indeling maken en technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid binnen uw organisatie te waarborgen.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX voor Inspecteurs Elektro en Instrumentatie (C-2) 3 dagen

In de training ATEX voor Inspecteurs Elektro en Instrumentatie van Quercus leert u bestaande en nieuwe elektrische installaties en apparatuur keuren in een explosiegevaarlijke omgeving. U stelt een inspectieplan op, maakt kennis met beschermingswijzen en beoordeelt ATEX installaties visueel, nauwkeurig en gedetailleerd in ons explosieveiligheidspracticum. De ATEX training voor E/I inspecteurs is afgestemd op norm NEN 1010 en NEN EN IEC 60079.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX voor Mechanische Leidinggevenden en Ontwerpers (C/D-3) 2 1/2 dag

In de training ATEX voor Mechanische Leidinggevenden en Ontwerpers van Quercus maakt u kennis met mechanische beschermingswijzen en leert u welke apparatuur en installaties u volgens NEN EN ISO 80079-36 en -37 kunt toepassen in gebieden met gas- of stofexplosiegevaar. Na afloop kent u de onderhouds- en inspectievoorschriften en procedures voor het verrichten van mechanische werkzaamheden in explosiegevaarlijke omgevingen.

Direct inschrijven Meer informatie
ATEX voor Ontwerpdeskundigen Elektro en Instrumentatie (D-1) 5 dagen

In de training ATEX voor Ontwerpdeskundigen Elektro en Instrumentatie van Quercus leert u explosieveilige installaties ontwerpen in gebieden met een verhoogd risico op gas- of stofexplosies. U maakt kennis met de verschillende beschermingswijzen en weet na afloop van de engineertraining in welke ATEX zone u apparatuur en materialen kunt toepassen.

Direct inschrijven Meer informatie
Wartelmontage 1/2 dag

De training Wartelmontage heeft Quercus ontwikkeld in samenwerking met onder andere Hawke. Monteurs leren na een theoretische uitleg over de keuze en eigenschappen van wartels, een aantal wartels zelf afmonteren. De docenten van Quercus hebben zelf bij Hawke een training gevolgd om de cursist uit eerste hand de kneepjes van de montage te leren.

Meer informatie
Inschrijven herexamen

Wilt u zich inschrijven voor een herexamen? 

Neem contact met ons op.

Overnachten in Zwolle

Als klant van Quercus kunt u tijdens uw training tegen het 'Quercustarief' overnachten in Zwolle. Neem contact op via 038 452 99 91 en vraag naar de mogelijkheden.

Dyslexie

Voor personen met dyslexie bieden wij de mogelijkheid om het lesmateriaal aan te passen met een speciaal lettertype, ontwikkeld door Lexima. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Houd er rekening mee dat het omzetten van lesmateriaal maximaal 10 werkdagen duurt. Lees meer.