NEN 1010 eerste inspectie voor veilige elektrische installaties

Een eerste inspectie (of nulinspectie in de volksmond), volgens NEN 1010, is een keuring die moet plaatsvinden voor u een nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie of installatiedeel veilig in bedrijf kunt nemen. Datzelfde geldt als u een wijziging of uitbreiding aanbrengt aan een bestaande elektrische installatie. Een NEN 1010 eerste inspectie bestaat uit twee delen:

Visuele controle 

Een visuele controle van een nieuwe elektrische installatie of installatiedeel is een keuring uitsluitend op het oog. Onze inspecteur stelt vast of elektrisch materieel, dat deel uitmaakt van de vaste installatie, voldoet aan de veiligheidsbepaling die vermeld staan in de relevante normen. Ook controleert een inspecteur of het juiste materieel is geïnstalleerd en of apparatuur is beschadigd. Onderdeel van de visuele controle zijn:

 • de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok en thermische invloeden
 • de deugdelijkheid van aansluitingen
 • de aanwezigheid van schema's, tekeningen en waarschuwingsborden
 • de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud

Metingen en beproevingen

Onze inspecteur meet en beproeft de elektrische installatie. Met specialistische apparatuur testen wij op defecten en tekortkomingen. Wat komt aan bod bij een NEN 1010 eerste inspectie:

 • de isolatieweerstand van de elektrische installatie
 • de keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen
 • de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, inclusief beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen
 • of de elektrische installatie is gebouwd conform de installatietekening

Rapportage NEN 1010 eerste inspectie

Het NEN 1010 inspectierapport bevat de aard, omvang en inspectiecriteria van de installatie. Hierin staan ook de resultaten van de visuele controle en de metingen en beproevingen vermeld. Indien er aanbevelingen zijn voor herstel of verbetering van de elektrische installatie, dan worden deze ook opgenomen in het rapport.

 

 

Waarom een inspectie van elektrische installaties?

 

 • Een veilige werkomgeving waarbij ongelukken worden voorkomen
 • Betrouwbare en inzetbare elektrische installaties en arbeidsmiddelen
 • Voldoen aan wettelijke en verzekeringstechnische verplichtingen
 • Minder storingen en langere levensduur van elektrische installaties en arbeidsmiddelen

 

Advies over een NEN 1010 Eerste inspectie:
 

 

038 452 99 91

info@qts.nl

 

 

Bereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur

 

 

Quercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interessante ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de cursussen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.