Herkwalificatie NEN 3140 Vakbekwaam Persoon Laagspanning

In de herkwalificatie NEN 3140 Vakbekwaam Persoon Laagspanning van Quercus staat veilig werken aan en in de buurt van elektrische installaties centraal. De herkwalificatie is een verkorte variant van de reguliere cursus VP Laagspanning. De opfriscursus is uitermate geschikt om uw kennis op te schroeven over de mogelijke gevaren tijdens elektrotechnische werkzaamheden en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Na de NEN 3140 VP herkwalificatie weet u te allen tijde of het veilig is om werkzaamheden aan elektrische laagspanningsinstallaties voort te zetten.

Let op: ziet u in het rooster praktijkgroep A, B (en C) staan? Dan wordt op de eerste gezamenlijke lesdag in overleg bepaald in welke groep u wordt ingedeeld.

Cursusinhoud

De NEN 3140 herhaling vakbekwaam persoon laagspanning bevat de volgende onderwerpen:

 • Opfrissen van uw kennis over NEN 3140, Arbowet en Europese normen
 • Bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties NEN 3140
 • Overstroombeveiliging
 • Stroomstelsels en automatisch uitschakelen van de voeding
 • Netopbouw
 • Gevaren van elektriciteit
 • Bescherming tegen aanraking van spanningsvoerende delen
 • Schakelmateriaal
 • Stromen en vermogens
 • Draaistroommotoren
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
Doelgroep

De herkwalificatie VP laagspanning is bedoeld voor medewerkers waarvan het certificaat vakbekwaam persoon laagspanning afloopt en die een opfriscursus willen. Ook is de herkwalificatie geschikt als u bent gezakt voor de reguliere cursus en u het certificaat alsnog wilt behalen.

Vooropleiding

Voor het volgen van de herinstructie NEN 3140 vakbekwaam persoon dient u de reguliere cursus VP LS te hebben afgerond of een soortgelijke cursus te hebben voltooid.

Cursusduur

De herinstructie vakbekwaam persoon NEN 3140 duurt 2 dagen en bestaat uit zowel theorie als praktijk. Het examen wordt op een aparte dag afgenomen.

Afsluiting

U kunt de herkwalificatie vakbekwaam persoon laagspanning NEN 3140 afsluiten met een theorie- en praktijkexamen.
Er zijn drie mogelijkheden om de opfriscursus af te ronden: 

 1. Stipel certificaat 
 2. Aestimavi certificaat 
 3. Bewijs van deelname 

Let op: bent u al eerder Stipel gecertificeerd voor NEN 3140 vakbekwaam persoon LS? Dan bent u vrijgesteld voor de basistoets van dit certificaat, mits u het certificaat uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur behaalt.

Cursus in het kort

 

   € 899 p.p.

 

   2 dagen - theorie en praktijk

 

   1 dag - € 404

 

   Stipel € 121 / Aestimavi € 67

 

De cursusprijs is inclusief lesmateriaal en lunch en exclusief btw, examen- en certificaatkosten.

----------------------------------------------------------------------------------

Download cursusbrochure

Herkwalificatie VP LS (PDF)

 

 

 

Cursusbeoordeling

8,1

Gebaseerd op 295 beoordelingen

 

Testimonial

'Prima uitleg van theorie en praktijk. Het is goed om de regels met het schakelen door te nemen. De opfriscursus is toepasbaar in mijn werk.'

Maatwerk of incompany

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan om deze cursus op maat te laten maken of incompany te volgen.

 

 

 

 

 

Hercertificering: vrijstelling met oude certificaat

 

Verloopt uw Stipel óf Aestimavi-certificaat 
VP LS en wilt u deze verlengen? Stuur een kopie van uw certificaat naar het examenbureau en krijg vrijstelling voor de basistoets. 

 

 

Voorwaarde vrijstelling basistoets

Toon aan dat u beschikt over een geldig of uiterlijk twee jaar verlopen gelijkwaardig certificaat. Binnen die termijn moet u de overige examens hebben behaald.

 

Twee weken voor examen

Stuur uiterlijk twee weken vóór de examendatum een kopie van uw certificaat op, zodat het examenbureau voorbereidingen kan treffen.

 

Kopie niet tijdig opgestuurd

Dan moet u ook de basistoets afleggen. Daarin wordt uw elektrotechnische kennis getest. Die kennis wordt echter niet behandeld in deze herkwalificatie cursus.