Technicus Engineering: Installatie- en Werkverantwoordelijke LS/HS (Mbo-4)

Maak kennis met onze unieke opleiding Technicus Engineering Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning op mbo 4 niveau. In deze flexibele BBL-opleiding voor volwassen verrijkt u uw kennis van de elektrische energietechniek in 1 jaar en bezit u na afloop een uiterst waardevol diploma op het hoogste mbo-niveau.

In de opleiding Technicus Engineering IVWV LS/HS leert u de verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Als er elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, gebeurt dat onder uw verantwoordelijkheid. 

Quercus overbrugt de kloof tussen de kennis- en competentievereisten van scholen en die van de praktijk-omstandigheden bij bedrijven. Deze unieke elektrotechnische mbo 4 opleiding sluit daarom naadloos aan op de behoeften in de energiesector!


BBL-opleiding Technicus Engineering IVWV LS/HS

Het mbo-opleidingstraject voor Technicus Engineering IVWV LS/HS is een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), oftewel een combinatie van werken en leren. Het opleidingsprogramma bestaat uit drie delen:

 1. Het basisdeel bestaat uit generieke onderdelen die door de landelijke overheid zijn geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal,  Rekenen, Loopbaan en burgerschap en Engels. Deze vakken sluit u op niveau af door (diverse) landelijke examens. Voor het vak Loopbaan en Burgerschap moet u tijdens de opleiding voldoen aan de inspanningsverplichting.
 2. Het beroepsgerichte deel oftewel beroepspraktijkvorming (BPV) is het werk dat u uitvoert bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast volgt u in het beroepsgerichte deel de vakken als Elektriciteitsleer en Energietechniek. Daarin leert u gevaren herkennen en voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Ook raakt u bekend met relevante wetgeving en kaders met betrekking tot verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens NEN 3140  en NEN 3840. Praktisch wordt u geschoold in veiligheidsprocedures, schakelopdrachten, het gebruik van gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en werkzaamheden aan, met en nabij elektrische installaties.
 3. Het keuzedeel, waarbij u zelf vakken selecteert. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.
Onderwerpen Technicus Engineering IVWV LS/HS

De mbo 4 opleiding Technicus Engineering IVWV LS/HS bevat de volgende onderwerpen:

 • Het verzamelen en verwerken van ontwerp- en productiegegevens
 • Bedrijfsvoering van elektrische laag- en hoogspanningsinstallaties
 • Het beoordelen en creëren van een veilige werkplek
 • Opstellen van procedures
 • Begeleiden van het werkproces en onderhouds- en schakelwerkzaamheden
 • Uitvoeren van testen en kwaliteitscontroles
 • Uitbesteden van elektrotechnische werkzaamheden
 • Keuze van materialen en onderdelen
 • Het maken van kostenberekeningen
 • Simuleren van netberekeningen
 • Schrijven van schakelplannen
Doelgroep

De opleiding is interessant voor elektrotechnisch geschoolde werknemers die in het bezit zijn van een mbo-niveau 3 diploma in de richting Elektrotechniek en die in een BBL-traject hun mbo-4 diploma willen behalen. U kunt nu werkzaam zijn of gaan werken in de sectoren olie en gas, chemie, utiliteit, infra en transport, water of energie.

Vooropleiding

Voor deelname aan het opleidingsprogramma Technicus Engineering op het hoogste mbo-niveau komt u in aanmerking als u in het bezit bent van een mbo-niveau 3 diploma in de richting Elektrotechniek (bijvoorbeeld: Elektrotechnische installaties, Elektrotechnische systemen of Laag- of Middenspanningsdistributie).

Opleidingsduur

Het opleidingstraject duurt 1 jaar en maximaal 1,5 jaar. U zit één dag per week, op maandag, in de klas en de rest van de week werkt u bij een erkend leerbedrijf (dat kan het bedrijf zijn waar u werkt). U doet dus veel praktijkervaring op, verdient salaris en deelt uw kennis met gelijkgestemden in het klaslokaal.

Afsluiting

Quercus heeft officieel toestemming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om deze unieke mbo-opleiding Technicus Engineering Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning te verzorgen. Hierdoor beschikt u na afloop over een officieel erkend mbo-4 diploma onder vermelding van crebo 25919. Dit is een bestaand crebonummer waarbij de inhoud is aangepast en specifiek gericht is op de elektrische energietechniek.

Subsidieregelingen

Als uw werkgever een erkend leerbedrijf is, is het mogelijk om via de subsidieregeling Praktijkleren een tegemoetkoming van maximaal € 2700 aan te vragen voor begeleidingskosten. Ook is het mogelijk om via het opleidingsfonds van uw eigen branche subsidie te verkrijgen voor learning on de JOB (BBL). Dit bedraagt ongeveer 1200 tot 2000 euro per jaar. Voorbeelden van opleidingsfondsen zijn: OOM, Wij Techniek en A+O Metalektro.

Opleiding in het kort

 

   Investering op aanvraag én                 subsidies toepasbaar 

 

   1 jaar 

 

   Examen per onderdeel

 

   Mbo 4 diploma: Technicus 
   Engineering IVWV LS/HS 

Brochure Technicus Engineering

 

Download de brochure voor meer informatie over de unieke opleiding: Technicus Engineering Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning.

 

 

 

Het opleidingsprogramma

 

Bent u benieuwd hoe het weekprogramma van de opleiding eruitziet? Bekijk de jaarplanning in dit handige overzicht.

 

 

Meer informatie 

 

Voor meer informatie of vragen over de mbo opleiding technicus engineering, kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij helpen u graag! 

 

 

 

 

 

Voordelen opleiding 

 • Breder inzetbaar door verhoging van uw kennis en competenties
 • Opgedane kennis en vaardigheden direct toepasbaar in uw werk
 • Flexibel onderwijs en persoonsgericht: examen doen als u eraan toe bent