SCIOS diploma scope 8, 9, 10 en 12

Met een SCIOS diploma toont een technisch medewerker van een installatie- of inspectiebedrijf aan dat hij beschikt over de vereiste Scios kennis en bekwaamheidseisen.

  • SCIOS scope 8 PI: elektrische installaties (Periodieke Inspecties)
  • SCIOS scope 9: elektrische arbeidsmiddelen
  • SCIOS scope 10: inspectie elektrisch materieel op brandrisico (conform NTA 8220)
  • Cursus in ontwikkeling bij QTS - SCIOS scope 12: inspectie van zonnestroominstallaties of fotovoltaïsche (PV) installaties

In deze scopes staan technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties van elektrische installaties en handgereedschappen. 

Geldigheid SCIOS diploma

Na het ontvangen van het SCIOS diploma mogen pas SCIOS inspecties uitgevoerd worden wanneer deze persoon bij een bedrijf werkt welke op bedrijfsniveau een SCIOS-certificaat (bedrijfscertificaat) heeft. Personen welke inspecties uitvoeren dienen onderdeel uit te maken van het bedrijfscertificaat.
Na het behalen van het SCIOS diploma dient een elke 6 jaar een periodieke kennistoets met goed gevolg te worden afgerond.  
Meer informatie over de SCIOS certificatieregeling is te vinden op https://www.scios.nl/

 

Cursussen volgens SCIOS
 

Cursussen van Quercus die u kunt afsluiten met een SCIOS examen en SCIOS diploma:

 

  • In ontwikkeling
    Cursus Inspecteur Zonnestroominstallaties (PV): SCIOS scope 12
Over SCIOS
 

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. 
.

Advies over SCIOS diplomering of SCIOS cursussen:
 

 

038 452 99 91

info@qts.nl

 

 

Bereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur

 

 

Quercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interessante ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de cursussen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.