SCIOS diploma scope 8, 9, 10 en 12

Met een SCIOS diploma toont een technisch medewerker van een installatie- of inspectiebedrijf aan dat hij beschikt over de gewenste kennis en vakbekwaamheidseisen, zoals beschreven in de norm NEN 3140 voor elektrische installaties. Bij Quercus kunt u terecht voor SCIOS diplomering volgens deelregeling Elektrisch Materieel (scope 8, 9, 10 en 12):

  • SCIOS scope 8: elektrische installaties
  • SCIOS scope 9: elektrische arbeidsmiddelen
  • SCIOS scope 10: inspectie elektrisch materieel op brandrisico (conform NTA 8220)
  • In ontwikkeling - SCIOS scope 12: inspectie van zonnestroominstallaties of fotovoltaïsche (PV) installaties

In deze scopes staan technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties van elektrische installaties en handgereedschappen. 

Geldigheid SCIOS diploma

Het SCIOS diploma heeft geen vervaldatum en blijft dus altijd geldig. Dit in tegenstelling tot certificering waarbij u na een vastgestelde periode een herexamen dient af te leggen.

SCIOS diploma behalen

Om uw SCIOS diploma te behalen, bepaalt u eerst voor welke scope u zich wilt laten certificeren. Kies dan de bijbehorende cursus van Quercus en sluit deze af met een door SCIOS erkend examen. 

SCIOS scope 8 en SCIOS scope 9

Sinds 2014 is de SCIOS certificatieregeling uitgebreid met scope 8 en 9 voor de inspectie van elektrische installaties en handgereedschappen. SCIOS speelt met scope 8 en 9 in op de behoefte van bedrijven die kwalitatief hoogwaardige inspecties van hun elektrische installaties en arbeidsmiddelen noodzakelijk achten. De SCIOS certificatieregeling van inspectiebedrijven volgt de CvT (Criteria voor Toezicht) certificatie op, die door Techniek Nederland (voorheen: UNETO-VNI) is ingetrokken.

Praktijktoets en kwaliteitscontrole

De SCIOS certificatieregeling ontleent haar kwaliteit vooral aan de praktijktoets (praktijkaudit) voor de inspecteurs, die eens in de achttien maanden wordt afgenomen. Een auditor van de certificatie-instelling gaat dan met de inspecteur mee en woont een inspectie bij. Dat is een groot verschil met de bestaande regeling die alleen een kantoorcontrole kent.

Bij de nieuwe regeling worden eisen gesteld aan het kwaliteitsbeleid, de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties, de opleidingen en de klachtenafhandeling. Kenmerkend voor de regeling is daarnaast dat het kwaliteitssysteem eens per jaar wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. 

Wat doet SCIOS?

SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit systeem brengen zij onder in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. Daarin staan regels voor de certificatie van bedrijven en de benodigde opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

SCIOS is door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder. De formele naam van het certificatieschema luidt: 'SCIOS Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties. De certificatieregeling kent de volgende deelregelingen:

  • Deelregeling voor inspectie en onderhoud van stookinstallaties (SCIOS scope 1 t/m 7)
  • Deelregeling voor inspectie van elektrisch materieel (SCIOS scope 8, 9, 10 en 12)
  • Deelregeling voor inspectie van explosieveilige installaties (SCIOS scope 11)

Cursussen volgens SCIOS
 

Cursussen van Quercus die u kunt afsluiten met een SCIOS examen en SCIOS diploma:

 

  • In ontwikkeling
    Cursus Inspecteur Zonnestroominstallaties (PV): SCIOS scope 12
Over SCIOS
 

SCIOS staat voor Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties. De SCIOS-certificatieregeling is bedoeld voor installatie- en inspectiebedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties.

SCIOS organisatie

 

De SCIOS-organisatie bestaat uit het bestuur en
het College van Deskundigen (CvD). In het bestuur zitten leden van onder andere VNO-NCW, BVS en VEI, NVCi, Techniek Nederland (Voorheen UNETO-VNI) en NVIB.

 

Het College van Deskundigen bestaat onder andere uit leden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, CI, Gasunie, NEN en FIGO.

 

Advies over SCIOS diplomering of SCIOS cursussen:
 

 

 

038 452 99 91

 

info@qts.nl

 

 

Bereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur

 

 

Quercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interessante ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de cursussen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.