Aanwijsbeleid NEN 3140/3840

Wat houdt het aanwijsbeleid in volgens NEN 3140/NEN 3840? Het aanwijsbeleid is het gevolg van de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) en het Arbobesluit (Arbeidsomstandighedenbesluit. Op grond van de Arbowet is de werkgever belast met de veiligheid en gezondheid van werknemers. De uitwerking daarvan staat in het Arbobesluit: werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie die gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd.

Schriftelijke aanwijzing

Alleen personen die een schriftelijke aanwijzing hebben van of door de werkgever, mogen werkzaamheden uitvoeren waarbij elektrische gevaren kunnen optreden. Dat staat vermeldt in NEN 3140 en NEN 3840. Deze personen moeten bovendien over voldoende elektrotechnische kennis en ervaring beschikken. 

Het is niet voldoende om met een formulier de aanwijzing te regelen. De persoon die aanwijst moet ervan overtuigd zijn dat de persoon die wordt aangewezen aan de voorwaarden voldoet. Ook de persoon die wordt aangewezen moet ervan overtuigd zijn dat hij aan de voorwaarden voldoet en dat hij de noodzakelijke bevoegdheden en middelen ter beschikking heeft gekregen.

Aanwijzingsdocument

Door een aanwijzingsformulier te ondertekenen verklaart een persoon dat hij de opdracht aanvaardt om zorg te dragen voor een veilig verloop van de elektrische werkzaamheden. Daarbij krijgt hij ook de bijbehorende bevoegdheden. In het aanwijzingsdocument moet onder andere staan:

  • de functie van de persoon binnen het bedrijf en de afdeling
  • als wat de persoon wordt aangewezen
  • voor welke installatie(s) of delen van installatie(s) de persoon wordt aangewezen
  • welke werkzaamheden de persoon mag uitvoeren
  • in welke ruimte(n) de persoon de werkzaamheden mag uitvoeren
  • welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de persoon krijgt
  • over welke gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen de persoon de beschikking heeft

Aan te wijzen personen

De volgende personen moeten schriftelijk worden aangewezen door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbowet:

Installatieverantwoordelijke (IV)

Een aanwijzing als installatieverantwoordelijke krijgt u als u verantwoordelijk bent voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Denk hierbij aan functies als: hoofd technische dienst, afdelingsmanager of eigenaar.

Werkverantwoordelijke (WV)

Een aanwijzing als werkverantwoordelijke krijgt u als u verantwoordelijk bent voor werkzaamheden aan of in de omgeving van elektrische installaties. Denk hierbij aan een medewerker van de technische dienst. Ook een installatieverantwoordelijke kan de functie van werkverantwoordelijke vervullen.

Vakbekwaam persoon (VP)

U krijgt een aanwijzing als vakbekwaam persoon als u in brede zin werkzaamheden verricht aan of in de nabijheid van een elektrotechnische installatie. Bijvoorbeeld een storingsmonteur, opzichter of servicemonteur.

Voldoend onderricht persoon (VOP)

U krijgt een aanwijzing als voldoend(e) onderricht persoon als u eenvoudige elektrische handelingen verricht, zoals het monteren van stekkers en het vervangen van wandcontactdozen. Denk hierbij aan niet-elektrotechnische personen,
zoals een conciërge of onderhoudsmedewerker.

Bedieningsdeskundige (BD)

Persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor bedieningshandelingen, waarbij deze handelingen worden gecoördineerd vanuit één punt. Denk hierbij aan een schakelwachter of operator.
 

 

Advies over aanwijsbeleid

 

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het schrijven of implementeren van het elektrische aanwijsbeleid in uw organisatie? 

 

 

 

 

Cursussen volgens aanwijsbeleid

 

Blijft u liever zelf in control over uw elektro-technische installaties? Bevestig uw competenties door middel van een cursus:

 

Voor advies over het elektrische aanwijsbeleid:
 

 

038 452 99 91

info@qts.nl

 

 

Bereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur

 

 

Quercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interessante ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de cursussen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.