Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning (IVWV LS/HS)

In de cursus Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning (IVWV LS/HS) van Quercus leert u de verantwoordelijkheid te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties. De cursus is afgestemd op meest recente versie van de normen NEN-EN 50110-1, NEN 3140 en NEN 3840. Deze normen hebben te maken met het verantwoord beheren van elektrische installaties- en arbeidsmiddelen en het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Let op: ziet u in het rooster A, B (en C) staan? Dan wordt op de eerste gezamenlijke lesdag in overleg bepaald in welke praktijkgroep u wordt ingedeeld.

Cursusinhoud

De combinatiecursus NEN 3140/3840 installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke bevat de volgende onderwerpen:

 • Relatie NEN 3140 en NEN 3840 met Arbowet, Arbobesluit en Europese normen zoals EN 50110
 • NEN 3140 bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties
 • Risico’s van elektriciteit
 • Elektriciteitsvoorziening, opbouw van elektrische installaties en stroomstelsels
 • Beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Aansprakelijkheid
 • Uitbesteden van elektrotechnische werkzaamheden
 • Invoering van NEN 3140 en NEN 3840 in de organisatie
 • Bepalen frequentie van instructie en inspectie
 • Inspectieplan, steekproeven, inspecteren en rapporteren
 • Schrijven van schakelplannen
 • Het veilig in en uit bedrijf nemen van laag- en hoogspanningsinstallaties
 • Gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in elektrische installaties
 • Hoe te handelen bij afwijkingen van de normale bedrijfsvoering met elektrische installaties
 • Het oefenen van schakelhandelingen aan de hand van schakelplannen
 • Het beoordelen en creëren van een veilige werkplek
Doelgroep

De cursus NEN 3140/NEN 3840 installatie- en werkverantwoordelijke LS/HS is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en veiligheid bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van hoog- en laagspanningsinstallaties. Denk daarbij aan een verantwoordelijk deskundige, bedrijfsvoerder of hoofd van een technische dienst.

Vooropleiding

Voor het volgen van de combicursus IV/WV LS en HS dient u te beschikken over een elektrotechnische vakopleiding op niveau 4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Dit niveau komt overeen met een middelbare elektrotechnische opleiding (mbo/mts-e, tbi of tsi) maar kunt u ook bereiken met voldoende kennis en ervaring vanuit de praktijk.

Cursusduur

De cursus IV/WV hoog- en laagspanning duurt 8 dagen, waarvan 5 dagen theorie en 3 dagen praktijk. Het examen vindt plaats op een aparte dag. Kiest u voor de cursusvariant met aaneengesloten data, houd er dan rekening mee dat dit veel inspanning vergt van de cursist.

Afsluiting

De cursus kunt u afsluiten met een theorie-en praktijkexamen. U heeft drie mogelijkheden om de cursus NEN 3140 en NEN 3840 installatie- en werkverantwoordelijke hoog- en laagspanning af te ronden:

 1. Stipel certificaat 
 2. Aestimavi certificaat 
 3. Bewijs van deelname 

Cursus in het kort

 

   € 3.728 p.p.

 

   8 dagen - theorie en praktijk

 

   1 dag - € 535

 

   Stipel € 183 / Aestimavi € 163

 

De cursusprijs is inclusief lesmateriaal en lunch en exclusief btw, examen- en certificaatkosten.

----------------------------------------------------------------------------------

Download cursusbrochure
IVWV LS/HS (PDF)

 

 

 

Cursusbeoordeling

 8,2

Gebaseerd op 350 beoordelingen

 

Testimonial

'Vakkundige docenten, goede verdeling tussen praktijk en theorie en je krijgt een goed beeld van de situatie in de praktijk.'

Maatwerk of incompany

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan om deze cursus op maat te laten maken of incompany te volgen.