Herkwalificatie Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning

In de herkwalificatie NEN 3140/NEN 3840 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning van Quercus leert u om de verantwoordelijkheid te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van hoog- en laagspanningsinstallaties. Evenals bij het uitvoeren van elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden aan deze elektrotechnische installaties. De herinstructie is afgestemd op normen
NEN-EN 50110-1, NEN 3140 en NEN 3840. Deze normen hebben te maken met het verantwoord beheren van elektrische installaties- en arbeidsmiddelen en het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Rooster

Theorie-
les 1

Theorie
-les 2

Praktijk-

les 1 B

Praktijk-

les 1 A

Theorie-

les 3

Praktijk-

les 2 B 

Praktijk-
les 2 A

Examendag

22-10-2020

29-10-2020

06-11-2020

05-11-2020

12-11-2020

20-11-2020

19-11-2020

26-11-2020 A

27-11-2020 B

28-10-2020

30-10-2020

 

29-10-2020

02-11-2020

 

03-11-2020

04-11-2020

13-11-2020

20-11-2020

04-12-2020

01-12-2020

27-11-2020

11-12-2020

08-12-2020

15-12-2020 A

18-12-2020 B

21-12-2020

22-12-2020

 

23-12-2020

05-01-2021

 

06-01-2021

07-01-2021

11-01-2021

12-01-2021

13-01-2021

13-01-2021

15-01-2021

14-01-2021

14-01-2021

n.o.t.k.

20-01-2021

03-02-2021

29-01-2021

28-01-2021

17-02-2021

12-02-2021

11-02-2021

n.o.t.k.

11-02-202118-02-202126-02-202125-02-202111-03-202119-03-202118-03-2021n.o.t.k.
12-02-202119-02-202126-02-202124-02-202119-03-202112-03-202110-03-2021n.o.t.k.

01-03-2021

02-03-2021

 

03-03-2021

04-03-2021

 

05-03-2021

n.o.t.k.

02-03-202109-03-202118-03-202116-03-202123-03-202101-04-202130-03-2021n.o.t.k.
01-04-202115-04-202108-04-202107-04-202122-04-202130-04-202129-04-2021n.o.t.k.

Let op: ziet u in dit rooster A, B (en C) staan? Dan wordt op de eerste gezamenlijke lesdag in overleg bepaald in welke praktijkgroep u wordt ingedeeld.

Cursusinhoud

De herinstructie installatie- en werkverantwoordelijke NEN 3140/NEN 3840 bevat de volgende onderwerpen:

 • Relatie NEN 3140 en NEN 3840 met Arbowet, Arbobesluit en Europese normen zoals EN 50110
 • NEN 3140 bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties
 • Risico’s van elektriciteit
 • Elektriciteitsvoorziening, opbouw van elektrische installaties, stroomstelsels
 • Beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Aansprakelijkheid
 • Uitbesteden van elektrotechnische werkzaamheden
 • Invoering van NEN 3140 en NEN 3840 in de organisatie
 • Bepalen frequentie van instructie en inspectie
 • Inspectieplan, steekproeven, inspecteren en rapporteren
 • Schrijven van schakelplannen
 • Het veilig in en uit bedrijf nemen van elektrische laag- en hoogspanningsinstallaties
 • Opdrachten voor veilig handelen
 • Gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in elektrische installaties
 • Hoe te handelen bij afwijkingen van de normale bedrijfsvoering met elektrische installaties
 • Het oefenen van schakelhandelingen aan de hand van schakelplannen
 • Het beoordelen en creëren van een veilige werkplek
Doelgroep

De herkwalificatie is bedoeld voor medewerkers waarvan het certificaat IVWV LS/HS afloopt en die een opfriscursus willen. Ook is de herkwalificatie geschikt als u gezakt bent en het certificaat alsnog wilt behalen.

Vooropleiding

Voor het volgen van herkwalificatie dient u de reguliere cursus IV/WV Laag- en Hoogspanning te hebben afgerond of een soortgelijke cursus te hebben voltooid.

Cursusduur

De herhalingscursus NEN 3140/NEN 3840 installatie- en werkverantwoordelijke duurt 5 dagen, waarvan 3 dagen theorie
en 2 dagen praktijk.

Afsluiting

U kunt de herkwalificatie IV/WV afsluiten met een theorie- en praktijkexamen. De examens kosten € 483,-. U heeft
drie mogelijkheden om de herhaling NEN 3140/3840 installatie- en werkverantwoordelijke laag- en hoogspanning af
te ronden: 

 1. Stipel certificaat € 163,-
 2. Aestimavi certificaat € 63,-
 3. Bewijs van deelname € 28,-

Let op: bent u al eerder Stipel gecertificeerd voor IVWV LS/HS? Dan bent u vrijgesteld voor de basistoets van dit certificaat, mits u het certificaat uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur behaalt.

Cursus in het kort

 

   € 1.996 p.p.

 

   5 dagen - theorie en praktijk

 

   1 dag - € 483

 

   Stipel € 163 / Aestimavi € 63

 

De cursusprijs is inclusief lesmateriaal en lunch en exclusief btw, examen- en certificaatkosten.

Cursusbeoordeling 

 8,1

Gebaseerd op 403 beoordelingen


Testimonial
'De uitleg in de praktijk en van de schakelbrief is goed.' - 'Hele fijne trainingsruimte waarbij alle facetten van het vak worden getraind.'

Maatwerk of incompany

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan om deze cursus op maat te laten maken of incompany te volgen.

 

 

 

 

 

Hercertificering: vrijstelling met oude certificaat

 

Verloopt uw Stipel óf Aestimavi-certificaat
IVWV LS&HS en wilt u deze verlengen? Stuur een kopie van uw certificaat op bij uw inschrijving en krijg vrijstelling voor de basistoets.

 

 

Voorwaarde vrijstelling basistoets

Toon aan dat u beschikt over een geldig of uiterlijk twee jaar verlopen gelijkwaardig certificaat. Binnen die termijn moet u de overige examens hebben behaald.

 

Twee weken voor examen

Stuur uiterlijk twee weken vóór de examendatum een kopie van uw certificaat op, zodat het examenbureau voorbereidingen kan treffen.

 

Kopie niet tijdig opgestuurd

Dan moet u ook de basistoets afleggen. Daarin wordt uw elektrotechnische kennis getest. Die kennis wordt echter niet behandeld in deze herkwalificatiecursus.

Quercus Technical Services
Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle