Herkwalificatie NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laagspanning

In de herkwalificatie NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laagspanning van Quercus leert u in verkorte tijd de verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties. In deze herinstructie NEN 3140 IVWV laagspanning wordt uw kennis opgefrist van elektrische veiligheid en hoe u dit in uw organisatie kunt implementeren en beheren. 

De herkwalificatie is afgestemd op de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140. Deze normen hebben te maken met het verantwoord beheren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen en het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Let op: ziet u in dit rooster groep A, B (en C) staan? Indien u voorkeur heeft voor een praktijkgroep kunt u dit enkel bij inschrijving aangeven. Na aanvang van de cursus kan dit niet meer gewijzigd worden.

Cursusinhoud

De herinstructie installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke laagspanning NEN 3140 bevat de volgende onderwerpen:

 • Relatie NEN 3140 met Arbowet en Europese normen
 • Risico’s van elektriciteit
 • Elektriciteitsvoorziening, opbouw van elektrotechnische installaties en stroomstelsels
 • Beheren van elektrotechnische laagspanningsinstallaties
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Aansprakelijkheid
 • Uitbesteden van elektrotechnische werkzaamheden
 • Procedures voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties
 • Invoering van NEN 3140 in de organisatie
 • Bepalen frequentie van instructie en inspectie van elektrotechnische installaties
 • Inspectieplan, steekproeven, inspecteren en rapporteren
 • Schrijven van werkvoorschriften
 • Het in bedrijf nemen van laagspanningsinstallaties
Doelgroep

De herkwalificatie is bedoeld voor medewerkers waarvan het certificaat installatie- en werkverantwoordelijke laagspanning afloopt en die een opfriscursus willen. Ook is de herkwalificatie IV/WV Laagspanning geschikt als u bent gezakt voor de reguliere cursus en u het certificaat alsnog wilt behalen.

Vooropleiding

Voor het volgen van de herkwalificatie dient u de reguliere cursus installatie- en werkverantwoordelijke laagspanning te hebben afgerond of een soortgelijke cursus te hebben voltooid.

Cursusduur

De herhaling installatie- en werkverantwoordelijke duurt 3 dagen, waarvan 2 dagen theorieles en 1 dag praktijkles in het laagspanningspracticum. Het examen vindt op een aparte dag plaats.

Afsluiting

De herkwalificatie NEN 3140 IV/WV laagspanning kunt u afsluiten met een theorie- en praktijkexamen. Er zijn drie mogelijkheden om de herkwalificatie af te ronden: 

 1. Stipel certificaat 
 2. Aestimavi certificaat 
 3. Bewijs van deelname 

Let op: bent u al eerder Stipel gecertificeerd voor NEN 3140 IVWV laagspanning? Dan bent u vrijgesteld voor de basistoets van dit certificaat, mits u het certificaat uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur behaalt.

Cursus in het kort

 

   € 1.523 p.p.

 

   3 dagen - theorie en praktijk

 

   1 dag - € 517

 

   Stipel € 129 / Aestimavi € 109

 

De cursusprijs is inclusief lesmateriaal en lunch en exclusief btw, examen- en certificaatkosten.

----------------------------------------------------------------------------------

Download cursusbrochure

Herkwalificatie IVWV LS (PDF)

 

 

 

Cursusbeoordeling

 8,2

Gebaseerd op 138 beoordelingen

 

Testimonial

'Elke keer blijkt bij deze herhaling dat je iets niet wist. Veel interactie met de docent en goede lesstof.'

Maatwerk of incompany

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan om deze cursus op maat te laten maken of incompany te volgen.

 

 

 

 

 

Hercertificering: vrijstelling met oude certificaat

 

Verloopt uw Stipel óf Aestimavi-certificaat
IVWV LS en wilt u deze verlengen? Stuur een kopie van uw certificaat naar het examenbureau en krijg vrijstelling voor de basistoets.

 

Voorwaarde vrijstelling basistoets

Toon aan dat u beschikt over een geldig of uiterlijk twee jaar verlopen gelijkwaardig certificaat. Binnen die termijn moet u de overige examens hebben behaald.

 

Twee weken voor examen

Stuur uiterlijk twee weken vóór de examendatum een kopie van uw certificaat op, zodat het examenbureau voorbereidingen kan treffen.

 

Kopie niet tijdig opgestuurd

Dan moet u ook de basistoets afleggen. Daarin wordt uw elektrotechnische kennis getest. Die kennis wordt echter niet behandeld in deze herkwalificatie cursus.