Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Een Explosieveiligheidsdocument (EVD) is vanuit ATEX richtlijn 153 verplicht als er in uw bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke gassen of stoffen. In het EVD moet een werkgever organisatorische en technische maatregelen opnemen om explosiegevaar tegen te gaan. Denkt u hierbij aan het opleiden van werknemers, het bieden van de juiste instructies en het inrichten van de arbeidsplaats. Bij het opstellen, beoordelen of updaten van uw explosieveiligheidsdocument kunnen wij u bijstaan.

Inhoud van een EVD

De inhoud van een EVD bevat deze onderwerpen:

 1. Risico Inventarisatie en Evaluatie (art. 5 Arbowet)
 2. Explosierisico's en ATEX zone-indeling
 3. Beschrijving van installaties, gebruikte stoffen, processen en de wisselwerkingen
 4. Omvang van mogelijke gevolgen
 5. Maatregelen voor het veilig gebruik van arbeidsmiddelen
 6. Handelswijze om arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen veilig te bedienen en te onderhouden
 7. Draaiboek om de explosieveiligheid van de installatie te verifiëren
 8. Plan van aanpak voor onderricht van (technisch) personeel
Explosieveiligheidsdocument actueel houden

Een belangrijke eis die voorkomt uit de ATEX 153 richtlijn is dat het explosieveiligheidsdocument te allen tijde actueel moet worden gehouden. Als er wijzigingen zijn op de arbeidsplaats, aan arbeidsmiddelen of het arbeidsproces, dan dient een werkgever het EVD te updaten. Zo beschikt de organisatie altijd over een compleet inzicht in alle ATEX risico's. 

EVD en verzekeraars

Ook voor een verzekeraar is een explosieveiligheidsdocument belangrijk. Als er een ongeluk ontstaat, zoals een brand of explosie, dan kijkt een verzekeraar, voor zij overgaat tot de schadevergoeding, onder andere naar het EVD. Heeft u deze niet of zijn de daarin afgesproken ATEX werkinstructies niet nageleefd, en is de brand ontstaan bij of in de buurt van installaties met brandgevaarlijke materialen, dan kan de verzekeraar besluiten de schadevergoeding te verlagen of zelf niets uit te keren. Dit kan een enorme impact hebben op de continuïteit van uw organisatie. 

Veiligheidsmaatregelen EVD

In een explosieveiligheidsdocument staan risico's en passende veiligheidsmaatregelen om risico's weg te nemen of te reduceren. De maatregelen kunnen zowel organisatorisch als technisch van aard zijn.

Organisatorische maatregelen

Organisatorische maatregelen uit het explosieveiligheidsdocument hebben betrekking op:

 • opleiding van werknemers
 • schriftelijke instructies
 • werkvergunningen
 • periodieke inspecties en onderhoud
Technische maatregelen

Technische maatregelen uit het explosieveiligheidsdocument hebben betrekking op:

 • het wegnemen van een brandbare stof of ontstekingsbron
 • explosiedrukontlasting (explosiepaneel of breekplaat)
 • explosieonderdrukking (blussysteem)
 • explosie-isolatie (compartimentering)
Meer weten over het explosieveiligheidsdocument?

Voor meer informatie over het explosieveiligheidsdocument (EVD) verzoeken wij u het contactformulier in te vullen. Schroom niet om onze expertise in te schakelen, wij helpen u graag!
 

 

Hulp bij het opstellen van een EVD?

 

Heeft u hulp nodig bij het opstellen, updaten of beoordelen van uw explosieveiligheidsdocument? Neem dan contact met ons op.

 

 

Waarom is een EVD belangrijk?

 

 • Een veilige werkomgeving waarbij ongelukken worden voorkomen
 • Betrouwbare en inzetbare elektrische installaties en arbeidsmiddelen
 • Voldoen aan wettelijke en verzekeringstechnische verplichtingen
 • Minder storingen en langere levensduur van elektrische installaties en arbeidsmiddelen

Advies over het explosieveiligheidsdocument:
 

 

038 452 99 91

info@qts.nl

 

 

Bereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur

 

 

Quercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interessante ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de cursussen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.

Quercus Technical Services
Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle