Coronaprotocol voor fysieke cursus

Quercus heeft dit coronaprotocol met maatregelen opgesteld waardoor klanten verantwoord op onze locaties terecht kunnen voor scholing op het gebied van elektrische energietechniek. Het coronaprotocol is in lijn met de actuele voorschriften van het kabinet en het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid. Wij beseffen dat het werk van veel van onze relaties in de energiebranche veilig door moet blijven gaan én juist in deze tijd willen wij jullie daarom bijstaan met kennis en kunde. Lees hieronder wat de meest recente maatregelen zijn voor uw cursus bij Quercus. 

Uitgangspunten coronaprotocol

Het coronaprotocol is bedoeld om een cursus verantwoord te laten plaatsvinden voor zowel cursisten als onze medewerkers. In het kort zijn dit de uitgangspunten van het protocol: 

 • Kom niet naar de cursus als u verkoudheidsklachten of griep heeft.  
 • Draag vanaf 8 november 2021 een mond- en neuskapje bij verplaatsing in onze vestiging. Als u zit mag het mondkapje weer af. Bent u uw mondkapje vergeten? Dan kunt u er een afhalen aan de balie. 
 • Desinfecteer of was uw handen regelmatig (bijvoorbeeld als u naar buiten gaat of als u uw neus heeft gesnoten).
 • Houd te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  
 • Wij leggen meer nadruk op hygiëne.
 • Wij verzorgen minder cursussen tegelijkertijd, waardoor het aantal aanwezige personen wordt beperkt.  
 • Wij verzoeken deelnemers om hun eigen materialen mee te nemen. Denk aan (goedgekeurde) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en eventueel schrijfgerei. PBM's kunt u via onze leverancier aanschaffen.
 • Onze coronamaatregelen kunt u op diverse plekken in ons pand lezen.

De effectiviteit van dit coronaprotocol wordt mede bepaald door de scherpte van alle betrokkenen om dit protocol op te volgen en waar nodig te verbeteren.  

Binnenkomst/Entree  
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij verplaatsing door het pand.
 • Scan de QR-code op de poster met uw mobiele telefoon om de gezondheidscheck in te vullen of gebruik het formulier op de balie. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek en worden na twee weken verwijderd.
 • Stel uzelf op de hoogte van onze coronamaatregelen.
 • Het is verplicht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten.
 • Houd u aan de looproute: het looppad voor in- en uitgaande bezoekers is gescheiden.
Kantine 
 • Draag een mondkapje bij verplaatsing door het pand.
 • Voor het betreden van de kantine verzoeken wij u uw handen te ontsmetten. 
 • Wij verzorgen de lunch tijdens alle cursusdagen. 
 • De kantine is zo opgesteld dat u met een maximaal aantal personen kunt plaatsnemen aan een tafel. 
 • De tafels (en stoelen) worden na afloop van de koffiepauze en lunch gereinigd. 
 • Docenten en cursisten lunchen (indien nodig) apart, vanwege het maximumaantal personen in de kantine.
Theorielokalen 
 • Draag een mondkapje bij verplaatsing door het pand.
 • Voor het betreden van de theorielokalen verzoeken wij u uw handen te ontsmetten. 
 • Deelnemers betreden de ruimte één voor één, met inachtneming van 1,5 meter afstand. 
 • De lokalen zijn zo ingericht dat de minimale afstand van 1,5 meter ten opzichte van uw mededeelnemer en de docent gewaarborgd blijft. 
 • De tafels (en stoelen) worden na afloop van de les gereinigd.
Praktijklokalen 
 • Draag continu een mondkapje in het practicum.
 • Tijdens een praktijkles maakt u bij voorkeur gebruik van uw eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
  U kunt een nieuw setje PBM's via onze leverancier aanschaffen. Lukt dit niet (tijdig)? Dan bieden wij PBM's in bruikleen aan. Deze worden uiteraard goed gereinigd voor deze van hand (of gezicht) wisselen.
 • Overige hulpmiddelen worden alleen gebruikt met handschoenen aan. 
 • Draag een mond- en neuskapje indien er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
Toiletruimten
 • Draag een mondkapje bij verplaatsing door het pand.
 • Haal na een toiletbezoek een desinfecterend doekje over de wc-bril. 
 • Ontsmet uw handen na uw toiletbezoek.  
 • De toiletruimte wordt extra schoongemaakt. 
Communicatie 

Het coronaprotocol van Quercus wordt aan alle betrokkenen bekend gemaakt via: 

 • de website; 
 • de inschrijfbevestiging en cursusuitnodiging; 
 • publicaties ter plaatse; 
 • de docent. 
Examens 

Examens, zowel theorie als praktijk, vinden fysiek plaats op onze locaties. Uiteraard met inachtneming van de actuele voorschriften van het kabinet en het RIVM. Het coronaprotocol van het examenbureau kunt u hier lezen. 

Update: 3 november 2021

Meer informatie

 

Heeft u vragen over ons coronaprotocol of over de cursus zelf? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

 

Eigen PBM's (aanschaffen)

 

Cursisten dienen bij een praktijkles eigen PBM's mee te nemen. Bekijk waar deze aan moeten voldoen óf hoe u een eigen setje PBM's via onze leverancier kunt aanschaffen.