Coronaprotocol voor fysieke cursus

Quercus heeft een coronaprotocol met maatregelen waardoor klanten weer verantwoord op onze locaties terecht kunnen voor scholing op het gebied van elektrische energietechniek. Het coronaprotocol is in lijn met de actuele voorschriften van het kabinet en het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid. Wij beseffen dat het werk van veel van onze relaties in de energiebranche door moet blijven gaan én juist in deze tijd willen wij jullie daarom bijstaan met kennis en kunde. 

Coronaprotocol in het kort

Het coronaprotocol is bedoeld om een cursus verantwoord te laten plaatsvinden voor zowel cursisten als onze medewerkers. In het kort is dit de basis van het protocol: 

 1. Theorie- en praktijklessen vinden plaats in kleinere groepen.
 2. Cursisten dienen bij voorkeur hun eigen PBM's mee te nemen of kunnen deze via onze leverancier aanschaffen.
 3. We leggen meer nadruk op hygiëne.
 4. We hanteren minimaal 1,5 meter persoonlijke afstand.
Uitgangspunten 
 • Het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes is een dwingend advies. Deze stellen wij ter beschikking en zijn af te halen aan de balie. Mocht u er zelf één willen meenemen, dan is dat uiteraard ook toegestaan.
 • Wij verzorgen minder cursussen tegelijkertijd, waardoor het aantal aanwezige personen minimaal blijft.  
 • Wij verzoeken deelnemers om zo veel mogelijk hun eigen materialen mee te nemen. Denk aan (goedgekeurde) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en eventueel schrijfgerei. 
 • Onze coronamaatregelen kunt u op diverse plekken in ons pand lezen.  
 • Kom niet naar de cursus als u griep of verkoudheidsklachten heeft.  
 • Houd te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  
 • Was uw handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep (bijvoorbeeld als u naar buiten gaat, als u weer terug komt of als u uw neus heeft gesnoten). 

De effectiviteit van dit protocol wordt mede bepaald door de scherpte van alle betrokkenen om dit protocol op te volgen en waar nodig te verbeteren.  

Binnenkomst/Entree  
 • Stel uzelf bij binnenkomst op de hoogte van onze coronamaatregelen.
 • Het is verplicht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten.
 • Houd u aan de looproute: het looppad voor in- en uitgaande bezoekers is gescheiden.
 • Meld u bij de balie en wacht op een medewerker.
 • Vul vervolgens de gezondheidscheck in. 
Kantine 
 • Voor het betreden van de kantine verzoeken wij u uw handen te ontsmetten. 
 • Wij verzorgen de lunch tijdens alle cursusdagen. 
 • De kantine is zo opgesteld dat u met een maximaal aantal personen kunt plaatsnemen aan een tafel. 
 • De tafels (en stoelen) worden na afloop van de koffiepauze en lunch gereinigd. 
 • Docenten en cursisten lunchen (indien nodig) apart, vanwege het maximum van 30 personen in de kantine.
Theorielokalen 
 • Voor het betreden van de theorielokalen verzoeken wij u uw handen te ontsmetten. 
 • Deelnemers betreden de ruimte één voor één, met inachtneming van 1,5 meter afstand. 
 • De lokalen zijn zo ingericht dat de minimale afstand van 1,5 meter ten opzichte van uw mededeelnemer en de docent gewaarborgd blijft. 
 • De tafels (en stoelen) worden na afloop van de les gereinigd. 
Praktijklokalen 
 • Tijdens een praktijkles maakt u bij voorkeur gebruik van uw eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
  U kunt een nieuwe setje PBM's eveneens via onze leverancier aanschaffen. Lukt dit niet (tijdig)? Dan bieden wij PBM's in bruikleen aan. Deze worden uiteraard goed gereinigd voor deze van hand (of gezicht) wisselen.
 • Het gebruik van (overige) PBM’s vindt, waar mogelijk, denkbeeldig plaats. Om fysiek contact met PBM’s te beperken. 
 • Overige hulpmiddelen worden alleen gebruikt met handschoenen aan. 
Toiletruimten
 • Haal na een toiletbezoek een desinfecterend doekje over de wc-bril. 
 • Ontsmet uw handen na uw toiletbezoek.  
 • De toiletruimte wordt extra schoongemaakt. 
Communicatie 

Het coronaprotocol van Quercus wordt aan alle betrokkenen bekend gemaakt via: 

 • de website; 
 • de cursusuitnodiging; 
 • publicaties ter plaatse; 
 • de docent. 
Examens 

Examens, zowel theorie als praktijk, vinden ook weer fysiek plaats op onze locaties. Uiteraard met inachtneming van de actuele voorschriften van het kabinet en het RIVM. Het coronaprotocol van het examenbureau kunt u hier lezen. 

Meer informatie

 

Heeft u vragen over ons coronaprotocol of over de cursus zelf? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

 

Eigen PBM's (aanschaffen)

 

Cursisten dienen bij een praktijkles eigen PBM's mee te nemen. Bekijk waar deze aan moeten voldoen óf hoe u een eigen setje PBM's via onze leverancier kunt aanschaffen. 

 

 

Quercus Technical Services

Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle