Coronaprotocol voor fysieke cursus

Quercus Technical Services heeft dit coronaprotocol met maatregelen opgesteld waardoor klanten verantwoord op onze locaties terecht kunnen voor scholing op het gebied van elektrische energietechniek. Aangezien het kabinet de coronamaatregelen flink heeft versoepeld is een groot deel van de maatregelen opgeheven. Lees hieronder de meest recente maatregelen voor uw cursus bij Quercus.

Uitgangspunten coronaprotocol

Het coronaprotocol is bedoeld om een cursus verantwoord te laten plaatsvinden voor zowel cursisten als onze medewerkers. In het kort zijn dit de uitgangspunten van het protocol: 

  • Kom niet naar de cursus als u verkoudheidsklachten of griep heeft.
  • Hoest en nies in uw elleboog.  
  • Desinfecteer of was uw handen regelmatig (bijvoorbeeld als u naar buiten gaat of als u uw neus heeft gesnoten).
  • Wij leggen meer nadruk op hygiëne.
  • Wij verzoeken deelnemers om hun eigen materialen mee te nemen. Denk aan (goedgekeurde) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en eventueel schrijfgerei. PBM's kunt u via onze leverancier aanschaffen. 
  • Respecteer elkaars keuzes: houd rekening met elkaar en houd bijvoorbeeld afstand als iemand daar om vraagt.

De effectiviteit van dit coronaprotocol wordt mede bepaald door de scherpte van alle betrokkenen om dit protocol op te volgen en waar nodig te verbeteren. 

Update: maart 2022

Meer informatie

 

Heeft u vragen over ons coronaprotocol of over de cursus zelf? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

 

Eigen PBM's (aanschaffen)

 

We vragen cursisten eigen PBM's mee te nemen bij een praktijkles. Bekijk waar deze aan moeten voldoen óf hoe u een eigen setje PBM's via onze leverancier kunt aanschaffen.