Herkwalificatie NEN 1010/NEN 3140 Inspecteur Laagspanning 1

In de herkwalificatie NEN 1010/NEN 3140 Inspecteur Laagspanning 1 van Quercus wordt u opnieuw voorbereid om elementaire inspectiewerkzaamheden aan bestaande (NEN 3140) en nieuwe (NEN 1010) laagspanningsinstallaties uit te voeren. De inspectie bestaat uit een deel visuele controle en een deel meten en beproeven. 

Aan de hand van praktijksituaties maken wij de visuele controle inzichtelijk. Met uw eigen meetapparatuur voert u in onze praktijkruimte metingen uit om uw instrument beter te leren kennen. Daarnaast toetst u de waarden aan de acceptatiecriteria die de geldende norm stelt. Met het behalen van de herinstructie inspecteur laagspanning 1 is uw elektrische kennis opgefrist die u nodig heeft voor het opstellen van een inspectieplan en de correcte uitvoering hiervan.

Rooster

Lesdag 1

Lesdag 2

Examendag

22-06-2020

29-06-2020

06-07-2020

01-09-2020

08-09-2020

14-09-2020

05-10-2020

13-10-2020

22-10-2020

Let op: ziet u in het rooster groep A, B (en C) staan? Dan wordt op de eerste gezamenlijke lesdag in overleg bepaald in welke praktijkgroep u wordt ingedeeld. 

Cursusinhoud

De herkwalificatie inspecteur laagspanning 1 bevat de volgende onderwerpen:

 • Arbowet en Arbobesluit
 • Veiligheid en normen NEN 1010-6 en NEN 3140
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een inspecteur laagspanning
 • Veiligheidsmaatregelen voorafgaande aan en tijdens de elektrotechnische inspectie
 • NEN 1010 en NEN 3140 laagspanningsinspectiecriteria, metingen en beproevingen
 • Keuren van nieuwe en bestaande elektrische laagspanningsinstallaties
 • Rapportage invullen van de inspectie aan laagspanningsinstallaties
Doelgroep

De herkwalificatie voor het keuren van elektrische laagspanningsinstallaties is bedoeld voor medewerkers waarvan het certificaat inspecteur laagspanning 1 afloopt en die een opfriscursus willen. Ook is de herkwalificatie geschikt als u bent gezakt voor de reguliere cursus en u het certificaat ILS 1 alsnog wilt behalen.

Vooropleiding

Voor het volgen van de herinstructie dient u de reguliere cursus inspecteur laagspanning 1 te hebben afgerond of een soortgelijke cursus te hebben voltooid.

Cursusduur

De herhaling NEN 1010/3140 inspecteur laagspanning duurt 2 dagen met ’s ochtends theorieles en ’s middags praktijkles in het laagspanningspracticum. Het examen wordt op een aparte dag afgenomen.

Afsluiting

De herkwalificatie kunt u afsluiten met een theorie- en praktijkexamen. De examens kosten € 485,-. U heeft vier mogelijkheden om de NEN 1010 en NEN 3140 herkwalificatie inspecteur laagspanning 1 af te ronden: 

 1. Stipel certificaat € 114,-
 2. SCIOS scope 8 diploma € 114,-
 3. Aestimavi certificaat € 63,-
 4. Bewijs van deelname € 28,-

Cursus in het kort

 

   € 1.034 p.p.


   2 dagen - theorie en praktijk


   1 dag - € 485


   Stipel € 114 / Scios € 114


De cursusprijs is inclusief lesmateriaal en lunch en exclusief btw, examen- en certificaatkosten.

Cursusbeoordeling

8,2

Gebaseerd op 136 beoordelingen


Testimonial

'Leuke cursus en een goed practicum! De vertaling naar de praktijk is top, net als de deskundigheid van de docent.'


Maatwerk of incompany


Vraag vrijblijvend een offerte aan om deze cursus op maat te laten maken of incompany te volgen.


Hercertificering: vrijstelling met oude certificaat


Verloopt uw Stipel óf Aestimavi-certificaat ILS 1 
en wilt u deze verlengen? Stuur een kopie van uw certificaat op bij uw inschrijving en krijg vrijstelling voor de basistoets.Voorwaarde vrijstelling basistoets

Toon aan dat u beschikt over een geldig of uiterlijk twee jaar verlopen gelijkwaardig certificaat. Binnen die termijn moet u de overige examens hebben behaald.


Twee weken voor examen

Stuur uiterlijk twee weken vóór de examendatum een kopie van uw certificaat op, zodat het examenbureau voorbereidingen kan treffen.


Kopie niet tijdig opgestuurd

Dan moet u ook de basistoets afleggen. Daarin wordt uw elektrotechnische kennis getest. Die kennis wordt echter niet behandeld in deze herkwalificatie cursus.

Quercus Technical Services
Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle