Stipel certificaat

Een Stipel certificaat is bedoeld om het kennis- en competentieniveau aan te tonen van werknemers in de energietechniek. Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel) is opgericht om arbeidsongevallen in de energietechniek te voorkomen en het Stipel certificaat wordt in de gehele branche geaccepteerd. Stipel persoonscertificaten zijn afgestemd op de normen NEN 3140 en NEN 3840 voor elektrische installaties.
 

"In Nederland bezitten 40.000 energietechnici een Stipel-certificaat en zij zorgen daarmee voor een veilige werkomgeving„

 

Geldigheid Stipel persoonscertificaat

Stipel persoonscertificaten zijn na afgifte drie jaar geldig. Loopt de geldigheidsduur van uw Stipel certificaat af? Volg dan een herkwalificatie oftewel opfriscursus en slaag opnieuw voor de Stipel examens om uw Stipel persoonscertificaat geldig te houden.

Stipel hercertificering

Wanneer moet u zich melden voor Stipel hercertificering, om op tijd uw hercertificaat te ontvangen? U kunt een half jaar voor de geldigheidsduur van uw certificaat verloopt, opgaan voor hercertificering. Slaagt u voor het examen/de examens? Dan gaat de geldigheid van uw Stipel hercertificaat pas in op de dag dat de geldigheid van het ‘oude’ certificaat eindigt. Hierdoor kunt u de volledige geldigheidsduur van drie jaar benutten. Bovendien krijgt u het hercertificaat alvast toegestuurd, ondanks dat die pas over een tijdje geldig is.

Stipel cursussen

Quercus biedt cursussen op basis van de Stipel certificatieschema’s. Daarin zijn de uniforme eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan om voor een Stipel persoonscertificaat in aanmerking te komen. Dit schept duidelijkheid in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan elektrische installaties. De certificatieschema’s zijn rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Hierdoor is het mogelijk om technici te certificeren volgens de norm
ISO/IEC 17024. Er zijn Stipel schema’s en daarmee ook Stipel cursussen voor:

Stipel cursussen Laagspanning (NEN 3140)

Stipel cursussen Hoogspanning (NEN 3840)

Stipel combinatiecursussen Laag- en Hoogspanning (NEN 3140/3840)

 

Stipel examens - basistoets én certificatietoets

Stipel examens bestaan uit een Stipel basistoets en een Stipel certificatietoets. Het examen voor de basistoets bestaat uit een theorietest. Het examen voor de certificatietoets bestaat uit een theorietest én een praktijktest.

De Stipel examens staan onder verantwoording van een Certificatie-instelling. Deze certificatie-instelling waarborgt de onafhankelijkheid en kwaliteit van de examens, zorgt voor synergie in de markt, de certificatie en registratie. Stipel streeft ernaar dat de examens op het kwaliteitsniveau van de internationale norm ISO 17024 worden afgenomen. De inhoud van de examens wordt bepaald door de NEN 3140 en NEN 3840 voor elektrische installaties. Periodiek toetst de Raad voor Accreditatie de onafhankelijkheid en kwaliteit van de certificatie-instellingen.

Stipel en Quercus

Quercus legde in 1992 al de basis voor persoonscertificatie in de elektrotechniek, waar Stipel op voortborduurde. Inmiddels zijn er vele duizenden Stipel certificaten uitgegeven en stellen vele opdrachtgevers deze certificatie verplicht. Quercus is een van de opleidingsinstituten, erkend door Stipel, voor het verzorgen van cursussen die u na afloop kunt afsluiten met een Stipel examen. Legt u deze met goed gevolg af, dan ontvangt u van de certificatie-instelling een Stipel persoonscertificaat.

 

 

 

Voordelen Stipel certificatie

 

  • Aantoonbare actuele vakbekwaamheid
  • Eenduidige kwalificatie van personeel
  • Vergroot de (ARBO-)veiligheid
  • Reductie van het aantal ongevallen
  • Meerwaarde voor opdrachtgevers

Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel)

 

Om eenheid te creëren in de toepassing van veiligheidsregelgeving in de elektro- en gastechniek, nam Stipel - Stichting Persoonscertificatie Energietechniek - het initiatief om in Nederland een eenduidig systeem op te zetten.

 

De stichting is een initiatief vanuit het bedrijfsleven, met vertegenwoordigers als werkgevers en werknemers, certificaathouders, certificerende instellingen en opleidingsinstituten.

 

 

Advies over Stipel certificatie en Stipel cursussen:
 

 

038 452 99 91

info@qts.nl

 

 

Bereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur

 

 

Quercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interessante ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de cursussen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.