NEN 1010/NEN 3140 Inspecteur Laagspanning 1 (ILS 1) 

In de cursus NEN 1010/NEN 3140 Inspecteur Laagspanning 1 (ILS 1)  van Quercus wordt u voorbereid om elementaire inspectiewerkzaamheden aan bestaande (NEN 3140) en nieuwe (NEN 1010) laagspanningsinstallaties uit te voeren. De inspectie bestaat uit een deel visuele controle en een deel meten en beproeven. 

Aan de hand van praktijksituaties maken wij de visuele controle inzichtelijk. Met uw eigen meetapparatuur voert u in onze praktijkruimte metingen uit om uw instrument beter te leren kennen. Daarnaast toetst u de waarden aan de acceptatiecriteria die de geldende norm stelt. Met het behalen van het persoonscertificaat inspecteur laagspanning heeft u de elektrische expertise in huis die nodig is voor het opstellen van een inspectieplan en de correcte uitvoering hiervan.

Let op: ziet u in het rooster groep A, B (en C) staan? Dan wordt op de eerste gezamenlijke lesdag in overleg bepaald in welke praktijkgroep u wordt ingedeeld. 

Cursusinhoud

De cursus inspecteur laagspanning 1 (ILS) bevat de volgende onderwerpen:

  • Arbowet en Arbobesluit
  • Veiligheid en normen NEN 1010-6 en NEN 3140
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een inspecteur laagspanning
  • Veiligheidsmaatregelen voorafgaande aan en tijdens de elektrotechnische inspectie
  • NEN 1010 en NEN 3140 laagspanningsinspectiecriteria, metingen en beproevingen
  • Keuren van nieuwe en bestaande elektrische laagspanningsinstallaties
  • Rapportage invullen van de inspectie aan laagspanningsinstallaties
Doelgroep

Het keuren van elektrische installaties is bedoeld voor elektrodeskundigen die inspecties aan laagspanningsinstallaties willen uitvoeren aan de hand van NEN 3140 en NEN 1010-6. Ook de elektrotechnische medewerker die belast is met herstelwerkzaamheden naar aanleiding van keuringen, heeft baat bij deze inspectiecursus.

Vooropleiding

Voor het volgen van de cursus inspecteur laagspanning dient u te beschikken over een elektrotechnische vakopleiding op niveau EQF 3. EQF staat voor European Qualification Framework. Dit niveau komt overeen met een middelbare elektrotechnische opleiding (mbo-niveau 3), maar kunt u ook bereiken met voldoende kennis en ervaring vanuit de praktijk.

Cursusduur

Deze cursus, ook wel keurmeester NEN 3140 genoemd, duurt 4 dagen waarvan 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk. Het examen wordt op een aparte dag afgenomen.

Afsluiting

De cursus kunt u afsluiten met een theorie- en praktijkexamen.  U heeft vier mogelijkheden om de cursus inspecteur laagspanning 1 af te ronden: 

  1. Stipel certificaat 
  2. Aestimavi certificaat
  3. Bewijs van deelname 

Cursus in het kort

 

   € 2.310 p.p.

 

   4 dagen - theorie en praktijk

 

   1 dag - € 538

 

   Stipel € 129 / Aestimavi € 109

 

De cursusprijs is inclusief lesmateriaal en lunch en exclusief btw, examen- en certificaatkosten.

----------------------------------------------------------------------------------

Download cursusbrochure
Inspecteur Laagspanning (PDF)

 

 

 

Cursusbeoordeling

8,3

Gebaseerd op 387 beoordelingen

 

Testimonial

'Duidelijke uitleg met goede aansluiting op de praktijk. Docent kent de praktijksituatie en heeft veel kennis.'

Maatwerk of incompany

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan om deze cursus op maat te laten maken of incompany te volgen.