Installatie- en Werkverantwoordelijke Laagspanning + Eindgroepen Hoogspanning

In de cursus NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laagspanning + Eindgroepen Hoogspanning NEN 3840 (IVWV LS + EG HS) van Quercus staat een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering centraal. Onderwerpen uit NEN 3140 worden behandeld en aangevuld met specifieke kennis uit de hoogspanningsrichtlijn NEN 3840 over het in- en uit bedrijf nemen van hoogspanningsmotoren en distributietransformatoren. 

Voor een goede bedrijfsvoering moet de werkgever er zeker van zijn dat zijn werknemer voldoende elektrotechnisch deskundig is om adequaat en veilig werkzaamheden uit te voeren. De installatie- en werkverantwoordelijke organiseert, faciliteert en controleert het veilig werken aan en in de buurt van elektrische installaties. 

De Stipel eindtermen uit het certificatieschema STIPEL 20712:2017 vormen de basis van deze cursus. Een aanwijzing
IV-LS + Eindgroepen HS of WV-LS + Eindgroepen HS wordt steeds vaker geëist.

Cursusinhoud

De cursus IVWV Laagspanning + Eindgroepen Hoogspanning bevat de volgende onderwerpen:

 • Gevaren van elektriciteit
 • Relatie NEN 3140 met Arbowet en Europese normen
 • Aansprakelijkheid
 • Bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140/NEN 3840
 • Invoering van NEN 3140 en NEN 3840 in de organisatie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Overstroombeveiliging
 • Stroomstelsels en automatisch uitschakelen van de voeding
 • Bescherming tegen aanraking
 • Schakelmateriaal
 • Stromen en vermogens
 • Netopbouw, transformatoren, generatoren en draaistroommotoren
 • Stroomstelsels
 • Inspectieplan, steekproeven, inspecteren en rapporteren
 • Schakelen en veiligstellen van hs-eindgroepen, zoals een hoogspanningsmotor of distributietransformator
 • Schakelbrieven
Doelgroep

De cursus IVWV LS + EG HS is bedoeld voor medewerkers die de aanwijzing hebben of krijgen als installatie- en werkverantwoordelijke en betrokken zijn bij het implementeren van de NEN-EN 50110/NEN 3140/NEN 3840. Daarbij beheren zij de laagspanningsinstallaties met hoogspanning gerelateerde eindgroepen. De cursus is interessant voor personeel dat werkt in de industrie. Denk hierbij aan elektriciteitscentrales, voedingsmiddelenindustrie, hoogovens of de windenergie.

Vooropleiding

Voor het volgen van de cursus dient u te beschikken over een elektrotechnische vakopleiding op EQF-niveau 4. EQF staat voor European Qualification Framework. Dit niveau komt overeen met een middelbare elektrotechnische opleiding (mbo/mts-e, tbi of tsi) maar kunt u ook bereiken met voldoende kennis en ervaring vanuit de praktijk.

Cursusduur

De cursus IVWV LS + Eindgroepen HS duurt 6 dagen en bestaat uit zowel theorie als praktijk. De examens worden op een aparte dag afgenomen.

Afsluiting

De cursus NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke Laagspanning + Eindgroepen Hoogspanning NEN 3840
kunt u afsluiten met een theorie- en praktijkexamen.  Er zijn drie mogelijkheden om de cursus af te ronden: 

 1. Stipel certificaat 
 2. Aestimavi certificaat 
 3. Bewijs van deelname 

Cursus in het kort

 

   € 3.045 p.p.

 

   6 dagen - theorie en praktijk

 

   1 dag - € 535

 

   Stipel € 183 / Aestimavi € 163

 

De cursusprijs is inclusief lesmateriaal en lunch en exclusief btw, examen- en certificaatkosten.

----------------------------------------------------------------------------------

Download cursusbrochure

IVWV LS + Eindgroepen HS (PDF)

 

 

 

NIEUWE CURSUS! 

 

Gebaseerd op ... beoordelingen

 

Testimonial

Hier komt binnenkort uw beoordeling over de nieuwe cursus IVWV LS en Eindgroepen HS.

 

Maatwerk of incompany

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan om deze cursus op maat te laten maken of incompany te volgen.