NEN EN IEC 60079 normenreeks

De NEN EN IEC 60079 normenreeks hanteren we in Nederland als het gaat om explosieveiligheid en elektrische installaties. De NEN EN IEC 60079 is de Nederlandse versie van de internationale normenreeks IEC 60079. Voor de invulling van de ATEX wetgeving en richtlijnen verwijst de Europese Commissie naar de 'algemene regelen der techniek'. Hiermee bedoelt zij de in Europa geldende normen, waaronder de IEC 60079 norm. Voor niet-elektrotechnisch of mechanisch materieel hanteren we in Nederland de NEN EN ISO 80079 normenreeksen.

NEN EN IEC 60079 normenreeks: elektrische installaties in
explosiegevaarlijke omgevingen

De NEN EN IEC 60079 normenserie geldt voor gebruikers, ontwerpers en producenten in relatie met explosieveiligheid. De normenserie houdt verband met het ontwerp en de inspectie van elektrische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen met brandbare gassen, dampen, nevel, stof, vezels of zwevende materiaaldeeltjes. De NEN EN IEC 60079 bevat onder andere deze onderliggende normen:

 • NEN EN IEC 60079-0: Explosieve atmosferen - Elektrisch materieel - Algemene eisen
  In dit deel van de norm staan algemene eisen voor het ontwerp, de constructie, de beproeving en de markeringen van elektrisch materieel en van Ex-onderdelen.
 • NEN EN IEC 60079-10-1: Explosieve atmosferen - Classificatie van gevaarlijke gebieden - Explosieve gasatmosfeer 
  In dit deel van de norm staat hoe u de gebieden moet classificeren waar zich gevaren met een brandbaar gas, damp of nevel kunnen voordoen.
 • NEN EN IEC 60079-10-2: Explosieve atmosferen - Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosfeer
  In dit deel van de norm staat hoe u de gebieden moet classificeren waar zich gevaren met een brandbaar stof kunnen voordoen.
 • NEN EN IEC 60079-14: Explosieve atmosferen - Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
  In dit deel van de norm staan de installatie-eisen inzake het ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties.
 • NEN EN IEC 60079-17: Explosieve atmosferen - Inspectie en onderhoud van elektrische installaties
  In dit deel van de norm staan factoren die direct verband houden met de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties.
 • NEN EN IEC 60079-19: Explosieve atmosferen - Reparatie, revisie en renovatie van materieel
  In dit deel van de norm staan de eisen inzake reparatie, revisie en renovatie van elektrisch materieel.
Is de NEN EN IEC 60079 verplicht?

De NEN EN IEC 60079 norm toepassen is niet verplicht, want het is geen wet. Het gebruik van normen biedt wel voordelen. De overheid verwijst via de wet soms naar normen. De wet geeft dan het kader, bijvoorbeeld: 'een elektrische installatie moet veilig zijn'. Het antwoord op de vraag: 'hoe produceer ik een veilige installatie in een potentieel explosieve omgeving?', staat dan in normen. 

De normen waarnaar verwezen wordt vanuit de wetgeving geven dus een praktische invulling aan eisen die in de wet staan. Als er een goede reden is om van normen af te wijken, dan mag dat, maar dan moet dit wel in het technisch constructiedossier van de installatie of het apparaat opgenomen worden.

NEN EN IEC 60079-14: Kwalificaties van personeel

In de explosieveiligheidsnorm NEN EN IEC 60079 deel 14 staan de kwalificaties van personeel beschreven. Zo staat daarin dat het ontwerp van de elektrische installatie, de keuze en opstelling van het materieel in explosiegevaarlijke gebieden, uitsluitend mogen worden uitgevoerd door bekwame personen, die zijn opgeleid omtrent: 

 •  de verschillende beschermingswijzen;
 •  installatiemethoden en -praktijken;
 •  regels en voorschriften;
 •  algemene beginselen van de indeling in gevarenzones.
Competentieprofielen volgens NEN EN IEC 60079

De competenties van de persoon moeten passen bij de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Daarom moet personeel regelmatig, op hun werkzaamheden toegesneden cursussen volgen. De NEN EN IEC 60079 normenserie omschrijft de volgende competentieprofielen:

 • uitvoerenden;
 • verantwoordelijken;
 • ontwerpers.
ATEX cursus explosieveiligheid is verplicht

Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Daarom moeten zij hun personeel voldoende en passende scholing bieden. Door een (ATEX) cursus explosieveiligheid te volgen die volledig voldoet aan een competentieprofiel vanuit NEN EN IEC 60079, voldoet een werkgever aan de eisen van de wet. Quercus biedt u daarom een ruim aanbod aan explosieveiligheidscursussen.

 

 

IEC 60079 als basis

 

De Europese normenreeks IEC 60079 dient als basis voor onze service op het gebied van explosieveiligheid. Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen. 

 

 

NEN EN ISO 80079 toepassen

 

De internationale NEN EN ISO 80079 norm (voorheen EN 13463) heeft betrekking op 'niet-elektrotechnisch' (mechanisch) materieel voor gebruik in explosieve atmosferen en is sinds 2016 van kracht. Op deze norm is de volgende cursus deels gebaseerd.

 

Voor advies over NEN EN IEC 60079:
 

 

038 452 99 91

info@qts.nl

 

 

Bereikbaar op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur

 

 

Quercus PS nieuwsbrief ontvangen?


Ontvang iedere maand interessante ontwikkelingen uit de markt via de Quercus PS. Meld u nu aan en krijg een overzicht van de cursussen en interessante artikelen van onze docenten in uw mailbox.

Quercus Technical Services
Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle